PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA I MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED W ZASOBACH MIESZKALNO-USŁUGOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.– ZP/13/17

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony – dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED w zasobach mieszkalno – usługowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/13/17

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2