PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI I BALKONÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację prac remontowych elewacji i balkonów budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.oZP/6/17

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Przedmiary robót

 

KOMUNIKAT NR 1:

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 7- WZÓR UMOWY

Informacja art. 86 ust. 5 – PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty