Przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych oraz w pomieszczeniach biurowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych oraz w pomieszczeniach biurowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/3/17

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Graficzny obszar terenu

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

  1. WYJASNIENIE NR 1 – do SIWZ nr ZP/3/17 z dnia 26.04.2017 r.
  2. WYJAŚNIENIE NR 2 do SIWZ nr ZP/3/17 z dnia 26.04.2017 r.
  3. WYJAŚNIENIE NR 3 do SIWZ nr ZP/3/17 z dnia 26.04.2017 r.

 

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

UWAGA!!! SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty