PRZETARG NIEOGRANICZONY- ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU-KONSERWACJI I NAPRAWY DŹWIGÓW EKSPLOATOWANYCH W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O. W PODZIALE NA CZĘŚCI

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony – świadczenie usług serwisu-konserwacji i napraw dźwigów eksploatowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w podziale na części: 

  1. Część 1 – dźwigi osobowe i  platformy dla osób niepełnosprawnych różnych producentów w tym dźwigi składane z części kilku producentów
  2. Część 2 – dźwigi osobowe firmy Schindler Sp. z o.o.
  3. Część 3 – dźwigi osobowe firmy Otis Sp. z o.o.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ

Komunikat nr 1

Wyjaśnienie nr 1

Komunikat nr 2:

  1. Załącznik nr 1.1 – formularz ofertowy, część 1
  2. Załącznik nr 1.2 – formularz ofertowy, część 2
  3. Załącznik nr 1.3 – formularz ofertowy, część 3

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty