TRZECI PRZETARG nieograniczony – dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED w zasobach mieszkalno-usługowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/15/17

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony – dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED w zasobach mieszkalno – usługowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/15/17

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie nr 1

Informacja art. 86 ust.5 ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty