TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH I NA TERENACH PRZYLEGŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.

Trzeci przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/7/17

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Graficzny obszar terenu
  5. Komunikat nr 1
  6. Załącznik nr 1 POPRAWIONY zakres rzeczowy usługi
  7. Wyjaśnienie nr 1

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty