ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na wymianie skrzynek gazowych na elewacji budynków przy ul. Sportowej 27d i Dębowej 24b, 26b w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych polegających na wymianie skrzynek gazowych na elewacji budynków przy ul. Sportowej 27÷d i Dębowej 24÷b, 26÷b w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 26.05.2017r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 29.03.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1/2017/DK.
Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. zapytanie_ofertowe_skrzynki gazowe
  2. oferta_formularz
  3. oswiadczenie_ZUS_US