Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego – ZP/2/16

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 31 października 2019.

Załączniki do pobrania: