ZP/10/18 – przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leopolda w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z trzech segmentów na działce nr 16/13 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leopolda w Katowicach – ZP/10/18.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ (od 1 -10,12)
  4. Załącznik do SIWZ nr 11 – projekt budowlany
  5. Załącznik do SIWZ nr 13 – projekt przetargowy
  6. Załącznik do SIWZ nr 14 – STWiOR
  7. Załącznik do SIWZ nr 15 – przedmiary robót

Wyjaśnienie nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia