ZP/10/19 – wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 30 listopada 2020

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 30 listopada 2020.

Termin składania ofert: 24.10.2019 r. godz. 10:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ.

KOMUNIKAT NR 1

Informacja art. 86 ust.5 PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania