ZP/10/20 – Naprawy i konserwacje systemów kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego oraz świadczenie usług pogotowia elektrycznego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „naprawy i konserwacje systemów kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego oraz świadczenie usług pogotowia elektrycznego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 07.12.2020r. godz.:11:00

Termin realizacji zamówienia : do 31.12.2023r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ: nr 1-8

Informacja art. 86 ust. 5 PZP