ZP/11/18 przetarg nieograniczony na „Skablowanie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Załęże-Obroki, Brynów – Dąb w przęsłach 74/4 – 74/5 – 74/6 w Katowicach przy ul. Witosa stanowiących własność Tauron Dystrybucja S.A. na odcinku biegnącym na wysokości działki nr 2/79”

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Skablowanie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Załęże-Obroki, Brynów – Dąb w przęsłach 74/4 – 74/5 – 74/6 w Katowicach przy ul. Witosa stanowiących własność Tauron Dystrybucja S.A. na odcinku biegnącym na wysokości działki nr 2/79 – ZP/11/18.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Załączniki do SIWZ (od 1 -10, 12a)
  5. Załącznik nr 11 – projekt budowlany
  6. Załącznik nr 12 – tom rozruchowy
  7. Załącznik nr 13 – projekt wykonawczy
  8. Załącznik nr 14 – STWiOR
  9. Załącznik nr 15 – przedmiary robót

Wyjaśnienia nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Wyjaśnienia nr 2

Ogłoszenie z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty