ZP/11/20 – postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „na naprawy i konserwacje instalacji: monitoringu, telewizji satelitarno naziemnej, przeciwpożarowej, przeciwdymowej, detekcji CO i LPG w budynkach Katowickiego TB

ZP/11/20 – postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „na naprawy i konserwacje instalacji: monitoringu, telewizji satelitarno naziemnej, przeciwpożarowej, przeciwdymowej, detekcji CO i LPG w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o.”

Termin składania ofert: 22.12.2020r. godz.:11:00

Termin realizacji zamówienia : do 31.12.2023r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ: nr 1-10

KOMUNIKAT NR 1 SIWZ 

UWAGA!  – poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ

Informacja art. 86 ust. 5 PZP

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 3 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 3