ZP/12/18 – przetarg na Wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie TBS Sp.z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/12/18.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 120-273574 zgodnie z Dyrektywą 2014/24/UE
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Graficzny obszar terenu
  5. Załącznik do SIWZ: załącznik nr 5 JEDZ – wersja edytowalna
  6. Załącznik do SIWZ: załącznik nr 4_1 – formularz ofertowy część 1-poprawiony
  7. Załącznik do SIWZ: załącznik nr 4_2 – formularz ofertowy część 2-poprawiony
  8. Załącznik do SIWZ: załącznik nr 9 – projekt umowy-poprawiony

Komunikat nr 1

Sprostowanie nr 2018/S 133-303774 do ogłoszenia nr 2018/S 120-273574

Informacja art. 86 ust. 5 UZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty