ZP/13/18 – przetarg na: Kompleksową realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem biurowym, garażami wbudowanymi w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami i placem zabaw przy ulicy Krasińskiego w Katowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem biurowym, garażami wbudowanymi w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami i placem zabaw przy ulicy Krasińskiego w Katowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj- ZP/13/18.

Załączniki :

  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 607373-N-2018
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ (od 1 do 7)
  4. Program Funkcjonalno Użytkowy – załącznik nr 8
  5. Aneks do Programu Funkcjonalno Użytkowego z dnia 14.08.2018 r. – załącznik nr 9

Załącznik 4a do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – poprawiony

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty