ZP/14/18 – PRZETARG NIOGRANICZONY NA WYKONANIE 52 SZT. DASZKÓW NAD BALKONAMI NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKÓW PRZY UL. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: na wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków  przy ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach.

Termin składanie ofert: 02.11.2018 r. godz. 11:00

Załączniki :

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załącznik do SIWZ nr 1.
  4. Załączniki do SIWZ nr 2-7

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Informacja art.86 ust.5 PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania