ZP/15/18 – przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.11.2018 r. godz. 11:00

Załączniki :

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert art.86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty