ZP/16/17 – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO NAPRAWY I KONSERWACJE SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU, OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA POGOTOWIA ELEKTRYCZNEGO

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje systemów kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego oraz świadczenie usług pogotowia elektrycznego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w okresie do 31 grudnia 2020 roku – ZP/16/17

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ.

Informacja art. 86 ust.5 ustawy PZP

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty