ZP/16/18 – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. 

Termin składania ofert: 21.11.2018 r. godz. 12:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3.  Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania