ZP/17/18 – drugi przetarg na wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza drugi przetarg nieograniczony na:  wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach.

Termin składania ofert: 30.11.2018 r. godz. 10:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załącznik nr 1  do SIWZ.
  4. Załączniki nr 2-7 do SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania