ZP/18/18 – przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szerokiej w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę  budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szerokiej  w Katowicach – ZP/18/18.

Termin składania ofert 14.12.2018 r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ (od 1 -10,12)
  4. Załączniki do SIWZ nr 11 – projekt budowlany
  5. Załącznik do SIWZ nr 13 – projekt przetargowy
  6. Załącznik do SIWZ nr 14 – STWiOR
  7. Załącznik do SIWZ nr 15 – przedmiary robót
  8. Załącznik do SIWZ nr 16 – wytyczne zamawiającego do projektu wykonawczego

Wyjaśnienie do SIWZ nr 1

Wyjaśnienie do SIWZ nr 2

Wyjaśnienie do SIWZ nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania