ZP/19/18 – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/19/18

Termin składania ofert: 10.12.2018 r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ

Informacja art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty