ZP/2/18 przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach KTBS

Katowickie TBS Sp.z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych oraz w pomieszczeniach biurowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/2/18.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 030-065280 zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE.
  2. Ogłoszenie o zamówieniu.
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  4. Załączniki do SIWZ.
  5. Graficzny obszar terenu.

 

Dot. załącznika nr 2 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – aktualizacja danych zamawiającego

 

Wyjaśnienie nr 1

Informacja art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty