ZP/2/20 – świadczenie usług kompleksowego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług kompleksowego utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 12.05.2020 r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ: nr 1; 1.1; od 2 do 7.
  4. Załączniki do SIWZ od nr 1.2 do 1.16 – granice terenów.
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ – graficzna inwentaryzacja.

Informacja art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty