ZP/3/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA dostawę wraz z instalacją indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów W ZASOBACH KTBS

Katowickie TBS Sp.z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów  w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w roku 2018 i 2019 – ZP/3/18.
Wersja SIWZ w formacie doc. umożliwia bezpośrednią edycję  formularzy (miejsca wymagające uzupełnienia zaznaczono kolorem żółtym).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-pdf
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-doc.

 

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Informacja art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty