ZP/3/20 – remont kanałów spalinowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów wyposażenia dla wybranych budynków Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: remont kanałów spalinowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów wyposażenia dla wybranych budynków Katowickiego TBS Sp. z o.o

Termin składania ofert: 09.06.2020 r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ od nr 1 – 7.
  4. Załącznik do SIWZ nr 8 przedmiary.
  5. Załącznik do SIWZ nr 9 protokoły kominiarskie.

Informacja art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – cz. nr 2 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty