ZP/4/18 przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy świadczącego usługi portierskie wraz z obsługą techniczną portierni i udostępnieniem patroli interwencyjnych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie TBS Sp.z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na na wybór wykonawcy świadczącego usługi portierskie wraz z obsługą techniczną portierni i udostępnieniem patroli interwencyjnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.  – ZP/4/18.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ

Komunikat nr 1

Wyjaśnienie nr 1

Informacja  art. 86 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty