ZP/4/20 – remont kanałów spalinowych w wybranych budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: remont kanałów spalinowych w wybranych budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.07.2020r. godz. 11:00

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Załącznik do SIWZ nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik do SIWZ nr 2 – wzór formularza oferty
 5. Załącznik do SIWZ nr 3 – oświadczenie
 6. Załącznik do SIWZ nr 4 – wzór wykazu robót budowlanych
 7. Załącznik do SIWZ nr 5 – wzór wykazu osób
 8. Załącznik do SIWZ nr 6 – grupa kapitałowa
 9. Załącznik do SIWZ nr 7 – wzór umowy
 10. Załącznik do SIWZ nr 8 – przedmiary
 11. Załącznik do SIWZ nr 9 – protokoły kominiarskie

Informacja art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty