ZP/5/18 przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leopolda w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z trzech segmentów na działce nr 16/13 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leopolda w Katowicach – ZP/5/18.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Załącznik nr 11 do SIWZ – projekt budowlany
  5. Załącznik nr 13 do SIWZ – projekt przetargowy
  6. Załącznik nr 14 do SIWZ – STWiOR
  7. Załącznik nr 15 do SIWZ – przedmiary robót

Wyjaśnienie nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wysokości środków

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego