ZP/5/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Roboty budowlane pn. wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach – ZP/5/19″

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert: 25.06.2019 r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ
  4. Załączniki nr 2 -7 do SIWZ

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty