ZP/6/18 przetarg nieograniczony na prace remontowe elewacji, balkonów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Katowickie TBS Sp.z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na prace remontowe elewacji, balkonów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/6/18.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ (od 1 – 7).
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ.

Informacja art.86 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności badania o oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty