ZP/7/18 przetarg nieograniczony na budowę budynku administracyjnego przy ul. Sławka w Katowicach

Katowickie TBS Sp.z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę  budynku administracyjnego na dz. nr 2/103 przy ul. Sławka w Katowicach   oraz wykonanie zagospodarowania terenu:  powierzchnie utwardzone ze stojakiem na rowery, zieleń niska i wysoka oraz wykonanie przyłączy wod.kan.– ZP/7/18.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ (od 1-10;12;15)
  4. Załączniki nr 11 do SIWZ
  5. Załącznik nr 13 do SIWZ
  6. Załącznik nr 14 do SIWZ
  7. Przedmiary (uzupełnienie o brakujące załączniki)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 1

Zmiany w SIWZ 20.03.2018 r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania