ZP/8/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją żarówek oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED

Katowickie TBS Sp.z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:n dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją żarówek oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED w zasobach mieszkalno  – usługowych  Katowickiego TBS Sp. z o.o.- ZP/8/18

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ – poprawiony
  5. Załącznik nr 7 do SIWZ – poprawiony

Komunikat nr 1

Informacja art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty