ZP/8/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Wymiana trzech dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14 G, H, J w Katowicach – uwaga zmiana terminu wykonania

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wymiana trzech dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14 G, H, J w Katowicach– ZP/8/19″

Termin składania ofert: 16.09.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 16.09.2019 r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia nr 1

Komunikat nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja art.86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania