ZP/8/20 – Świadczenie usług serwisu – konserwacji i naprawy dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług serwisu – konserwacji i naprawy dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 24.09.2020r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ: nr 1-9

 

KOMUNIKAT NR 1

Informacja art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty