ZP/9/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. SŁAWKA W KATOWICACH

Katowickie TBS Sp.z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę  budynku administracyjnego na dz. nr 2/103 przy ul. Sławka w Katowicach   oraz wykonanie zagospodarowania terenu:  powierzchnie utwardzone ze stojakiem na rowery, zieleń niska i wysoka oraz wykonanie przyłączy wod.kan.– ZP/9/18.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ (od 1 -10;12;14)
  4. Załącznik do SIWZ nr 11-Projekt Budowlany
  5. Załącznik do SIWZ nr 13 – Projekt Wykonawczy

Wyjaśnienia nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia