ZP/9/20 – Zaprojektowanie, dostawa wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14B-K w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: zaprojektowanie, dostawa wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14B-K w Katowicach.

Termin składania ofert: 10.11.2020 r. godz. 11:00

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Załączniki do SIWZ: nr 1-7

 

WYJAŚNIENIA NR 1

WYJAŚNIENIA NR 2

KOMUNIKAT NR 1 SIWZ 

KOMUNIKAT NR 2 SIWZ 

Informacja art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty