image_pdfimage_print
Data nadesłania: 2022-05-04 12:26
Przetarg pisemny na wynajem lokalu usługowego przy ul. 1 Maja 97/B1 w Katowicach Zawodziu

Termin składania ofert 19.05.2022 r. g. 12:00


Data nadesłania: 2022-02-04 07:13
PRZETARG PISEMNY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. DĘBOWEJ 24A W KATOWICACH

Termin składania ofert do 22.02.2022 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-10-16 14:22
ZP/10/19 – wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 30 listopada 2020

Termin składania ofert: 24.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-25 15:21
ZP/9/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Wymiana trzech dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14 G, H, J w Katowicach – drugi przetarg

Termin składania ofert: 10.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-02 15:14
ZP/8/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Wymiana trzech dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14 G, H, J w Katowicach – uwaga zmiana terminu wykonania

Termin składania ofert: 16.09.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-08-29 17:52
ZP/6/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Leopolda w Katowicach.

Termin składania ofert: 12.09.2019 r. godz. 10:30


Data nadesłania: 2019-06-10 14:29
ZP/5/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach.

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-14 14:14
ZP/4/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Prace remontowe klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 29.05.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-03-27 15:24
ZP/3/19 – Prace remontowe elewacji budynków, balkonów i tarasów, klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 15.04.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-01-03 14:28
ZP/1/19 – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szerokiej w Katowicach.

Termin składania ofert: 18.01.2019 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2018-11-21 08:51
ZP/18/18 – przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szerokiej w Katowicach

Termin składania ofert 14.12.2018 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2018-11-15 15:17
ZP/17/18 – drugi przetarg na wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach

Termin składania ofert: 30.11.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-11-13 14:20
ZP/16/18 – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 21.11.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-10-19 12:38
ZP/15/18 – przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.11.2018 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2018-10-17 14:46
ZP/14/18 – PRZETARG NIOGRANICZONY NA WYKONANIE 52 SZT. DASZKÓW NAD BALKONAMI NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKÓW PRZY UL. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach

Termin składania ofert 02.11.2018 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2018-08-28 19:48
ZP/13/18 – przetarg na: Kompleksową realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem biurowym, garażami wbudowanymi w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami i placem zabaw przy ulicy Krasińskiego w Katowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Termin składania ofert 19.09.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-06-26 12:20
ZP/12/18 – przetarg na Wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 31.07.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-05-22 15:23
ZP/11/18 przetarg nieograniczony na „Skablowanie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Załęże-Obroki, Brynów – Dąb w przęsłach 74/4 – 74/5 – 74/6 w Katowicach przy ul. Witosa stanowiących własność Tauron Dystrybucja S.A. na odcinku biegnącym na wysokości działki nr 2/79”

Termin składania ofert 07.06.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-05-21 15:32
ZP/10/18 – przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leopolda w Katowicach

Termin składania ofert 06.06.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-04-30 09:21
ZP/9/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. SŁAWKA W KATOWICACH

Termin składania ofert 14.05.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-03-13 14:42
ZP/8/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją żarówek oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED

Termin składania ofert 21.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-03-09 15:13
ZP/7/18 przetarg nieograniczony na budowę budynku administracyjnego przy ul. Sławka w Katowicach

Termin składania ofert 27.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-03-07 15:31
ZP/6/18 przetarg nieograniczony na prace remontowe elewacji, balkonów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 29.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-03-02 12:38
ZP/4/18 przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy świadczącego usługi portierskie wraz z obsługą techniczną portierni i udostępnieniem patroli interwencyjnych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 05.04.2018 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2018-02-27 16:19
ZP/5/18 przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leopolda w Katowicach

Termin składania ofert 21.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-02-21 09:25
LOKAL UŻYTKOWY PRZY UL. SAINT ETIENNE 5A/2 W KATOWICACH

Lokal użytkowy do wynajęcia od 01.06.2018 r.


Data nadesłania: 2018-02-15 16:16
ZP/3/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA dostawę wraz z instalacją indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów W ZASOBACH KTBS

Termin składania ofert 27.02.2018 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2018-02-13 10:05
ZP/2/18 przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach KTBS

Termin składania ofert 19.03.2018 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2017-11-28 16:02
ZP/16/17 – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO NAPRAWY I KONSERWACJE SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU, OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA POGOTOWIA ELEKTRYCZNEGO

Termin składania ofert 06.12.2017 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2017-08-30 11:17
TRZECI PRZETARG nieograniczony – dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED w zasobach mieszkalno-usługowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/15/17

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED


Data nadesłania: 2017-07-27 15:09
DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED w zasobach mieszkalno–usługowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/14/17

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED


Data nadesłania: 2017-07-10 12:47
PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA I MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED W ZASOBACH MIESZKALNO-USŁUGOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.– ZP/13/17

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż opraw oświetleniowych LED


Data nadesłania: 2017-07-05 22:29
PIĄTY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH I NA TERENACH PRZYLEGŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.– ZP/12/17

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości


Data nadesłania: 2017-06-14 14:39
CZWARTY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH I NA TERENACH PRZYLEGŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.– ZP/11/17

Czwarty przetarg na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości


Data nadesłania: 2017-06-13 14:03
DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI I BALKONÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.– ZP/10/17

Remont elewacji i balkonów budynków mieszkalnych


Data nadesłania: 2017-06-13 08:02
Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego „Giszowiec – Kasztany” przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach

Przetarg na Budowę II etapu osiedla mieszkaniowego „Giszowiec – Kasztany”


Data nadesłania: 2017-06-01 17:26
PRZETARG NIEOGRANICZONY- ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU-KONSERWACJI I NAPRAWY DŹWIGÓW EKSPLOATOWANYCH W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O. W PODZIALE NA CZĘŚCI

Przetarg nieograniczony na serwis dźwigów


Data nadesłania: 2017-05-23 14:53
TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH I NA TERENACH PRZYLEGŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.

Trzeci przetarg nieograniczony


Data nadesłania: 2017-05-23 11:39
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI I BALKONÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.

Remont elewacji i balkonów budynków mieszkalnych


Data nadesłania: 2017-05-11 17:18
DRUGI PRZETARG nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

DRUGI PRZETARG nieograniczony na wybór wykonawców


Data nadesłania: 2017-05-05 15:39
Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego „Giszowiec – Kasztany” przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach

Przetarg na Budowę II etapu osiedla mieszkaniowego „Giszowiec – Kasztany”


Data nadesłania: 2017-04-26 15:48
Przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych oraz w pomieszczeniach biurowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawców


Data nadesłania: 2017-03-14 14:31
Przetarg na budowę II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach, zadanie nr 3 i 4 , obejmujące budynki nr 2 i 3

Przetarg na  budowę II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach, zadanie nr 3 i 4 , obejmujące budynki nr 2 i 3 Załączniki do pobrania KOMUNIKAT NR 1. W folderach z  przedmiarami na  bud.  nr 2 i bud. nr 3 zostały zamieszczone omyłkowo stare wersje przedmiarów nie uwzględniające niektórych wykonanych już robót. Są […]


Data nadesłania: 2017-03-14 14:20
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów

Dostawa wraz z instalacją indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia mediów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w roku 2017 – ZP/2/17 KOMUNIKAT NR 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP/2/17 z dnia 3 lutego 2017 roku (ogłoszenie nr 19548-2017 z dnia 2017-02-03) UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT WYJAŚNIENIA NR 1 do Specyfikacji Istotnych […]


Data nadesłania: 2016-11-10 12:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED


Data nadesłania: 2016-11-04 12:23
Wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych

Drugi przetarg na wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych


Data nadesłania: 2016-10-26 12:16
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego – ZP/2/16

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych


Data nadesłania: 2016-10-19 12:08
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/3/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED.


Data nadesłania: 2016-10-17 10:53
Wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych

Przetarg na wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych.