OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out
Data nadesłania: 2021-05-12 09:27
05/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 11/4 w Katowicach.

Termin składania ofert 20.05.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-07 07:11
11/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/43 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 13.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-27 15:01
10/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych boksu śmietnikowego zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 11.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-26 15:15
09/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie zasilania do boksu śmietnikowego i szlabanu przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 10.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-20 15:21
08/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa i montaż 91 szt. nawiewników okiennych ciśnieniowych (bez sznurka) typu VENTAIR II TRDN PVC w kolorze białym w lokalach mieszkalnych stanowiących własność KTBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 04.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-12 14:59
07/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych polegających na: wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urządzeń zabawowych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, skateparku i infrastruktury towarzyszącej ww. obiektów.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-08 15:21
5/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/9 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-08 15:18
6/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 12.00


Data nadesłania: 2021-03-31 15:40
02/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wymiana kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt. 2 wraz z automatyką w budynku mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 11a, 13 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-03-25 14:58
4/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 08.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-03-23 15:18
04/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac związanych z rozbudowę istniejącego palcu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości przy budynku Leopolda 17-17a w Katowicach

Termin składania ofert 10.04.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-03-19 10:41
03/2021/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych i dostarczeniem ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach.

Termin składania ofert: 02.04.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-03-15 12:25
02/MH/DI/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla ekologicznego zlokalizowanego przy ul. Kosmicznej w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-02-24 13:16
2/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 09.03.2021 do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-02-23 15:50
3/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych schodów terenowych zlokalizowanych w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do 10.03.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-15 14:35
1/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż wiat śmietnikowych w rejonie budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 40; Krasińskiego 14; Saint Etienne 9-9a w Katowicach.

Oferty należy składać do dnia 01.03.2021 do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-15 14:28
1/MM/2021 – naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 24.02.2021r.


Data nadesłania: 2021-02-15 14:14
1/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Saint Etienne 9-15a w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 01.03.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-02-05 13:57
02/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – prace związane z modernizacją dźwigów w budynku wielorodzinnym przy ulicy – Marcinkowskiego 2a,2b Marcinkowskiego 4a,4b Marcinkowskiego 6a, 6b w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do: 19.02.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-05 13:40
03/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2e/31 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do: 15.02.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-04 08:53
01/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 75/7 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do 19.02.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-01-29 14:28
01/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ INSTALACJI VIDEO-DOMOFONOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO ORAZ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH KASET DOMOFONOWYCH PRZY UL. OBROKI/SAINT ETIENNE

Termin składania ofert: 12.02.2021r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-01-19 14:40
01/MH/DI/2021- ZAPYTANIE OFERTOWE – Usunięcie 84 sztuk drzew z terenu działek nr 3462/55, 3464/55, 3465/55 i 3466/55 przy ul. Przyjaznej, Działkowej i Kwiatowej w Katowicach

Termin składania ofert : 02.02.2021 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-12-17 13:00
5/MM/2020 – Zapytanie ofertowe – remont lokalu przy ul. Skowrońskiego 3a/2 w Katowicach.

Termin składania ofert: 07.01.2021r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-25 15:18
20/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-25 15:13
19/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-24 08:04
18/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – montaż 42 szt. blokad parkingowych wraz z wykonaniem numeracji miejsc postojowych na parkingu przy ul. Krasińskiego 12, 12a w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-18 14:33
19/NS/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnymi naprawami instalacji w rozumieniu art.62 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 163) w budynkach mieszkalnych stanowiących własność KTBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: do dnia 02.12.2020r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-11-10 15:22
4/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14B/5 W KATOWICACH

Termin składania ofert: 30.11.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-11-06 15:16
2/PK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zaprojektowanie, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia mikroinstalacji dostawcy energii, dostawę wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19

Termin składania ofert: do dnia 13.11.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-06 15:08
15/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 6b /7 w Katowicach

Termin składania ofert 19.11.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-09-22 14:16
3/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH LOKALU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO („BURSA STUDENCKA”) PRZY UL. TEATRALNEJ 17B W KATOWICACH.

Termin składania ofert: 28.09.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-18 14:56
ZAPYTANIE OFERTOWE – Sporządzenie studium wykonalności, wg wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Termin składania ofert: do dnia 25.09.2020r. do godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-17 14:39
19/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicac

Termin składania ofert: do dnia 01.10.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-17 14:33
13/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji video – domofonowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Marcinkowskiego 6a,b,c w Katowicach.

Termin składania ofert do dnia: 30.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-17 11:49
1/PK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19

Termin składania ofert: do dnia 24.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-15 16:52
18/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbudowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Sławka 28-40

Termin składania ofert: do dnia 30.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-14 09:39
17/AK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY SŁAWKA 34B/13 W KATOWICACH.

Termin składania ofert: do dnia 18.09.2020r. do godz. 12.00


Data nadesłania: 2020-09-07 15:43
16/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 6 SZT. GABLOT OGŁOSZENIOWYCH.

Termin składania ofert: 21.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-03 15:19
14/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY MARCINKOWSKIEGO 4A/24 W KATOWICACH.

Termin składania ofert: 11.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:22
14A/2020/DK -ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu stropu garażu polegającego na likwidacji nieszczelności stropu w miejscu przebić instalacyjnych i dylatacji przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:17
13A/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie zjazdu z terenu utwardzonego przy ul. Kominka 1, 3 na ul. Bp. Gawliny w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:06
12/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PODJAZDU GARAŻU ST. ETIENNE 1 W KATOWICACH – WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWOBLODZENIOWEJ

Oferty należy składać do dnia: 04.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-26 07:39
17/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę o pojemności 300 litrów o łącznej ilości 14 szt., przy ul. Warmińskiej 10, 12, Złotej 17a, 1-go Maja 93a, b, c, 95, 97 oraz Skowrońskiego 3, 3a w Katowicach.

Termin składania ofert: 08.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-25 08:17
16/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu boksu śmietnikowego polegającego na wykonaniu ocieplenia stropu pianką PUR, konserwacji powłok malarskich ścian i wymianie drzwi wejściowych przy ul. Skowrońskiego 4 w Katowicach.

Termin składania ofert: 07.09.2020 r. do godz. 1000


Data nadesłania: 2020-08-20 09:23
2/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Krasińskiego 14B/2 w Katowicach

Termin składania ofert 28.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:57
13/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana instalacji video- domofonu w budynku Marcinkowskiego 6a,b,c w Katowicach.

Termin składania ofert 03.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:52
15/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych, technicznych, korytarzy piwnicznych, polegających na konserwacji powłok malarskich w pomieszczeniach technicznych na zasobach KTBS w Katowicach. TREŚĆ

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:45
14/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontu stropu garażu polegającego na likwidacji nieszczelności stropu w miejscu przebić instalacyjnych i dylatacji przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:40
13/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie zjazdu z terenu utwardzonego przy ul. Kominka 1, 3 na ul. Bp. Gawliny w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:30
14/2020/BM- ZAPYTANIE OFERTOWE remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Marcinkowskiego 4a/24 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-11 15:25
12/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PODJAZDU GARAŻU ST. ETIENNE 1 W KATOWICACH – WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWOBLODZENIOWEJ

Termin składania ofert: 24.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-07 12:27
4/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 77/8 W KATOWICACH.

Termin składania ofert do dnia do dnia 17.08.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-05 11:54
12/2020/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont (1szt.) centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją przy ul. Saint Etienne 4, 4a w Katowicach.

Termin składania ofert: 19.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-05 11:44
11/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach.

Termin składania ofert 18.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-27 10:01
11/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2H/22 w Katowicach

Termin składania ofert 06.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-22 17:36
10/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Sławka 38-d, 26d w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 05.08.2020r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-17 08:52
1/MM/2020-ZAPYTANIE OFERTOWE -wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. Krasińskiego 14K/12 w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-10 15:25
10/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE- Montaż czujników poziomu wody w podszybiu dźwigów osobowych

Termin składania ofert: 29.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-07-10 15:19
07/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – uszczelnienie powierzchni płyty górnego poziomu garażu –przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-07-10 15:10
09/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie dodatkowego odwodnienia w stropie parkingu podziemnego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-07-09 15:27
3/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ KLAP ZWROTNYCH ( ZASUW BURZOWYCH SZT. 4 ) W STUDNIACH KANALIZACYJNYCH W W WYBRANYCH ZASOBACH KTBS – PONOWIENIE

Termin składania ofert 13.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-07-09 15:17
08/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – Montaż systemu automatycznego otwierania bramy w wybranych zasobach KTBS

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-09 15:10
06/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont bramy wjazdowej na posesje nieruchomości przy ul. 1-go Maja 95-97 w Katowicach

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-06 14:03
15/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa, montaż i uruchomienie 2szt. modułów GSM w szlabanach zabudowanych na dolnym poziomie parkingu wolnostojącego przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Termin składania ofert 20.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-06-30 07:28
14/AK/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Termin składania ofert 13.07.2020 r. do godz. 12:00.


Data nadesłania: 2020-06-30 07:28
2/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ KLAP ZWROTNYCH ( ZASUW BURZOWYCH SZT. 4 ) W STUDNIACH KANALIZACYJNYCH W WYBRANYCH ZASOBACH KTBS

Termin realizacji: 17.08.2020r.


Data nadesłania: 2020-06-22 23:48
13/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie prac remontowych tarasów (wymiana nawierzchni tarasów wraz z legarami) zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach

Termin składania ofert 07.07.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-19 15:06
05/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. 1-go Maja 95/15 w Katowicach

Termin składania ofert 29.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-08 15:08
9/2020/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont nawierzchni górnego poziomu garażu z kostki betonowej przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Termin składania ofert 22.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-02 12:47
12/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej w podpiwniczeniu budynków mieszkalnych przy ul. Kominka 1,3; ul. Kubiny 9; ul. Warmińskiej 10,12; ul. Złotej 17A w Katowicach.

Termin składania ofert 16.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-01 18:05
11/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sławka 28c/22 w Katowicach

Termin składania ofert 08.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-29 10:54
8/2020/DK zapytanie ofertowe – wymiana uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej przy ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4/Równoległa 7, 8 w Katowicach.

Termin składania ofert 15.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 11:58
10/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- remont instalacji piorunochronnej (montaż nowych stóp betonowych pod uchwyty dla instalacji piorunochronnej) na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 30-30b, 40-40b w Katowicach

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-05-27 11:55
09/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT BIEGÓW SCHODOWYCH (MONTAŻ OKŁADZINY Z PŁYTEK GRESOWYCH NA BIEGACH SCHODOWYCH) DO PODPIWNICZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WARMIŃSKIEJ 10,12 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 09:25
08/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – USZCZELNIENIE OKIEN ELEWACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH (WYKONANIE NOWEGO USZCZELNIENIA OD ZEWNĄTRZ NA ŁĄCZENIU OKIEN Z ELEWACJĄ) W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. SŁAWKA 28,28C; 30,30B; 34,34B; 38,38A; 40,40B W KATOWICACH.

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 09:04
3/2020/BM zapytanie ofertowe – Remont klapy dymowej oraz remont daszku nad wejściem do klatki schodowej

Termin składania ofert 12.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-06 08:32
1/2020/KK zapytanie ofertowe -wykonanie prac polegających na montażu i dostawie kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt.2 z automatyką, wraz z demontażem istniejących instalacji i urządzeń swc w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 5-5a,7-7a Katowicach.

Termin składania ofert 15.05.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-16 12:06
07/PŁ/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT PLACÓW ZABAW, BOISK SPORTOWYCH, SKATEPARKU, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ZASOBACH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O. O.

Termin składania ofert 29.04.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-14 13:07
06/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. OBROKI 43/38 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 21.04.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-02 14:06
5/PŁ/2020 zapytanie ofertowe – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta.

Termin składania ofert 09.04.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-03-17 13:50
7/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie furtek do istniejących boksów śmietnikowych zamykanych za pomocą elektrozwór z czytnikiem kontroli dostępu przy ul. Saint Etienne 2-15a w Katowicach.

Termin składania ofert 31.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-13 12:21
1/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 81/9 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 24.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-10 11:30
6/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod stację rowerową wraz z chodnikiem przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach

Termin składania ofert 24.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-06 12:51
5/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni 330 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach.

Termin składania ofert 20.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-05 14:00
4/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie odwodnienia terenu osiedla przy ul. Górniczego Stanu 79-85 w Katowicach z wykorzystaniem systemu ACO-DRAIN i DRENOTUBE

Termin składania ofert 19.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-04 15:42
02/2020/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac w zakresie nasadzeń żywopłotu 120 m2 i 6 sztuk drzew.

Termin składania ofert 12.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-26 08:56
1a/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery inspekcyjnej z ruchomą sondą dla Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach.

Termin składania ofert 10.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-26 08:42
2a/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery termowizyjnej dla Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach.

Termin składania ofert 10.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-20 14:35
04/PŁ/2020 Zapytanie ofertowe – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 05.03.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-02-20 14:24
01/AK/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 95/11 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-19 11:53
3/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa i montaż naściennych składanych uchwytów rowerowych w garażach podziemnych przy ul. Skowrońskiego 3, 3a, Skowrońskiego 2, 2a, 4-Równoległa 7, 8, Krasińskiego 14-K, Boh. Monte Cassino 2-2I w Katowicach.

Termin składania ofert 04.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-17 13:40
03/PŁ/2020 Zapytanie ofertowe – budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Leopolda 17,17a.

Termin składania ofert 24.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-13 17:02
02/MH/DI/2020 zapytanie ofertowe – Wykonanie projektu budowlanego wraz z jego uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; projektu przetargowego (wraz z kosztorysami i przedmiarami), na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Termin składania ofert 28.02.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-02-13 16:22
02/NS/2020 zapytanie ofertowe – Odmalowanie miejsc postojowych ograniczonych blokadami parkingowymi zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b, 26d, 26b w Katowicach

Termin składania ofert 27.02.2020 r. godz. 10:00


newsletterJEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OTRZYMYWANIEM WIADOMOŚCI O NOWYCH PRZETARGACH/ZAPYTANIACH OFERTOWYCH ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA:

 
Administratorem danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Katowicach. Ze szczegółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej Spółki https://tbs.katowice.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych/ lub w siedzibie Spółki.