OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out
Data nadesłania: 2021-11-22 14:25
11/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 65/3 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.11.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-19 13:05
11/2021/DK – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-19 13:00
10/2021/DK – świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-18 14:21
4/MM/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – NAPRAWY I KONSERWACJE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH, PRZECIWDYMOWYCH, DETEKCJI TLENKU WĘGLA I LPG ZABUDOWANYCH W ZA.SOBACH MIESZKANIOWYCH KTBS

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.11.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-10 13:37
23/NS/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym zlokalizowanym przy ul. Dębowej 24b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 16.11.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-05 14:30
22/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w zasobach mieszkaniowych KTBS Sp. z o.o.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.11.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-02 07:20
9/2021/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i montaż 10 szt. blokad parkingowych wraz z odmalowaniem linii rozgraniczających miejsca parkingowe i numeracji miejsc oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych terenie osiedla przy ul. Krasińskiego 14B

Termin składania ofert: 16.11.2021 r. do godz. 10.00


JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OTRZYMYWANIEM WIADOMOŚCI O NOWYCH PRZETARGACH/ZAPYTANIACH OFERTOWYCH ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA:

 
Administratorem danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Katowicach. Ze szczegółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej Spółki https://tbs.katowice.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych/ lub w siedzibie Spółki.