Data nadesłania: 2022-05-20 15:02
2/MM/2022 zapytanie ofertowe ponowione – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14d/9 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-16 08:08
08/NS/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż 18 szt. donic (wraz z nasadzeniem roślin) oraz wykonanie nasadzeń na terenach zielonych stanowiących własność KTBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 30.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-13 11:44
02/2022/AK/DI zapytanie ofertowe – Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z raportem dla terenu na którym realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych .

Oferty należy składać w terminie do dnia: 27.05.2022 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2022-05-12 14:23
02/MM/2022 zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14d/9 w Katowicach- ANULOWANE W ZWIĄZKU Z BŁĘDEM FORMALNYCM W PRZEDMIARZE ROBÓT

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-12 14:07
01/2022/MS/DI zapytanie ofertowe – Wykonanie odwiertu testowego o głębokości 100 mb. wraz zabudową sondy geotermalnej.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 20.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-12 07:06
07/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 15/12 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-11 07:24
06/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 11a/5 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.05.2022 r. do godz. 10:00


JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OTRZYMYWANIEM WIADOMOŚCI O NOWYCH PRZETARGACH/ZAPYTANIACH OFERTOWYCH ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA:

 
Administratorem danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Katowicach. Ze szczegółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej Spółki https://tbs.katowice.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych/ lub w siedzibie Spółki.