Data nadesłania: 2022-08-16 14:21
2/2022/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 81/6 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie: do dnia 25.08.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-08-02 07:16
4/MM/2022 ZAPYTANIE OFERTOWE -REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY SKOWROŃSKIEGO 3A/5 W KATOWICACH.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 09.08.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-07-15 10:53
9/2022/BM zapytanie ofertowe -Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Saint Etienne 6/7 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 29.07.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-07-07 14:47
8/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 4b/11 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 21.07.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-06-20 14:34
09/AK/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 30/21 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 27.06.2022r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2022-06-09 11:45
3/MM/2022 zapytanie ofertowe – 1)remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 53/3; 2)remont garażu G-2 w budynku przy ul. Pod Kasztanami 53

Oferty należy składać w terminie do dnia: 24.06.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-06-09 07:04
1/KOR/WK/2022 zapytanie ofertowe – badania geofizyczne terenu przy ul. Korfantego 179A w Katowicach, w celu analizy stanu podłoża pod względem zagrożenia powstania deformacji nieciągłych powierzchni terenu (DNT) z wykonaniem profili metodą elektrooporową ERT/PE i/lub sejsmiczną MASW i/lub georadarową.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 17.06.2022 r. do godz. 13:00


Data nadesłania: 2022-05-31 12:22
02/2022/AK/DI zapytanie ofertowe ponowione – Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z raportem dla terenu na którym realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych .

Oferty należy składać w terminie do dnia: 07.06.2022 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2022-05-24 12:19
01/2022/MH/DI zapytanie ofertowe ponowione – Wykonanie odwiertu testowego o głębokości 100 mb. wraz zabudową sondy geotermalnej.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 31.05.2022 r. do godz. 10:00


JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OTRZYMYWANIEM WIADOMOŚCI O NOWYCH PRZETARGACH/ZAPYTANIACH OFERTOWYCH ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA:

 
Administratorem danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Katowicach. Ze szczegółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej Spółki https://tbs.katowice.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych/ lub w siedzibie Spółki.