OD 12.08.2020 R. TYMCZASOWE OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW
Zoom in Regular Zoom out
Data nadesłania: 2020-09-22 14:16
3/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH LOKALU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO („BURSA STUDENCKA”) PRZY UL. TEATRALNEJ 17B W KATOWICACH.

Termin składania ofert: 28.09.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-18 14:56
ZAPYTANIE OFERTOWE – Sporządzenie studium wykonalności, wg wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Termin składania ofert: do dnia 25.09.2020r. do godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-17 14:39
19/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicac

Termin składania ofert: do dnia 01.10.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-17 14:33
13/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji video – domofonowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Marcinkowskiego 6a,b,c w Katowicach.

Termin składania ofert do dnia: 30.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-17 11:49
1/PK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19

Termin składania ofert: do dnia 24.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-15 16:52
18/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbudowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Sławka 28-40

Termin składania ofert: do dnia 30.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-14 09:39
17/AK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY SŁAWKA 34B/13 W KATOWICACH.

Termin składania ofert: do dnia 18.09.2020r. do godz. 12.00


Data nadesłania: 2020-09-07 15:43
16/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 6 SZT. GABLOT OGŁOSZENIOWYCH.

Termin składania ofert: 21.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-03 15:19
14/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY MARCINKOWSKIEGO 4A/24 W KATOWICACH.

Termin składania ofert: 11.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:22
14A/2020/DK -ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu stropu garażu polegającego na likwidacji nieszczelności stropu w miejscu przebić instalacyjnych i dylatacji przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:17
13A/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie zjazdu z terenu utwardzonego przy ul. Kominka 1, 3 na ul. Bp. Gawliny w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:06
12/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PODJAZDU GARAŻU ST. ETIENNE 1 W KATOWICACH – WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWOBLODZENIOWEJ

Oferty należy składać do dnia: 04.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-26 07:39
17/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę o pojemności 300 litrów o łącznej ilości 14 szt., przy ul. Warmińskiej 10, 12, Złotej 17a, 1-go Maja 93a, b, c, 95, 97 oraz Skowrońskiego 3, 3a w Katowicach.

Termin składania ofert: 08.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-25 08:17
16/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu boksu śmietnikowego polegającego na wykonaniu ocieplenia stropu pianką PUR, konserwacji powłok malarskich ścian i wymianie drzwi wejściowych przy ul. Skowrońskiego 4 w Katowicach.

Termin składania ofert: 07.09.2020 r. do godz. 1000


Data nadesłania: 2020-08-20 09:23
2/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Krasińskiego 14B/2 w Katowicach

Termin składania ofert 28.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:57
13/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana instalacji video- domofonu w budynku Marcinkowskiego 6a,b,c w Katowicach.

Termin składania ofert 03.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:52
15/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych, technicznych, korytarzy piwnicznych, polegających na konserwacji powłok malarskich w pomieszczeniach technicznych na zasobach KTBS w Katowicach. TREŚĆ

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:45
14/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontu stropu garażu polegającego na likwidacji nieszczelności stropu w miejscu przebić instalacyjnych i dylatacji przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:40
13/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie zjazdu z terenu utwardzonego przy ul. Kominka 1, 3 na ul. Bp. Gawliny w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:30
14/2020/BM- ZAPYTANIE OFERTOWE remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Marcinkowskiego 4a/24 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-11 15:25
12/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PODJAZDU GARAŻU ST. ETIENNE 1 W KATOWICACH – WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWOBLODZENIOWEJ

Termin składania ofert: 24.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-07 12:27
4/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 77/8 W KATOWICACH.

Termin składania ofert do dnia do dnia 17.08.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-05 11:54
12/2020/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont (1szt.) centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją przy ul. Saint Etienne 4, 4a w Katowicach.

Termin składania ofert: 19.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-05 11:44
11/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach.

Termin składania ofert 18.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-27 10:01
11/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2H/22 w Katowicach

Termin składania ofert 06.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-22 17:36
10/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Sławka 38-d, 26d w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 05.08.2020r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-17 08:52
1/MM/2020-ZAPYTANIE OFERTOWE -wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. Krasińskiego 14K/12 w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-10 15:25
10/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE- Montaż czujników poziomu wody w podszybiu dźwigów osobowych

Termin składania ofert: 29.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-07-10 15:19
07/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – uszczelnienie powierzchni płyty górnego poziomu garażu –przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-07-10 15:10
09/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie dodatkowego odwodnienia w stropie parkingu podziemnego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-07-09 15:27
3/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ KLAP ZWROTNYCH ( ZASUW BURZOWYCH SZT. 4 ) W STUDNIACH KANALIZACYJNYCH W W WYBRANYCH ZASOBACH KTBS – PONOWIENIE

Termin składania ofert 13.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-07-09 15:17
08/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – Montaż systemu automatycznego otwierania bramy w wybranych zasobach KTBS

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-09 15:10
06/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont bramy wjazdowej na posesje nieruchomości przy ul. 1-go Maja 95-97 w Katowicach

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-06 14:03
15/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa, montaż i uruchomienie 2szt. modułów GSM w szlabanach zabudowanych na dolnym poziomie parkingu wolnostojącego przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Termin składania ofert 20.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-06-30 07:28
14/AK/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Termin składania ofert 13.07.2020 r. do godz. 12:00.


Data nadesłania: 2020-06-30 07:28
2/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ KLAP ZWROTNYCH ( ZASUW BURZOWYCH SZT. 4 ) W STUDNIACH KANALIZACYJNYCH W WYBRANYCH ZASOBACH KTBS

Termin realizacji: 17.08.2020r.


Data nadesłania: 2020-06-22 23:48
13/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie prac remontowych tarasów (wymiana nawierzchni tarasów wraz z legarami) zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach

Termin składania ofert 07.07.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-19 15:06
05/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. 1-go Maja 95/15 w Katowicach

Termin składania ofert 29.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-08 15:08
9/2020/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont nawierzchni górnego poziomu garażu z kostki betonowej przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Termin składania ofert 22.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-02 12:47
12/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej w podpiwniczeniu budynków mieszkalnych przy ul. Kominka 1,3; ul. Kubiny 9; ul. Warmińskiej 10,12; ul. Złotej 17A w Katowicach.

Termin składania ofert 16.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-01 18:05
11/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sławka 28c/22 w Katowicach

Termin składania ofert 08.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-29 10:54
8/2020/DK zapytanie ofertowe – wymiana uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej przy ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4/Równoległa 7, 8 w Katowicach.

Termin składania ofert 15.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 11:58
10/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- remont instalacji piorunochronnej (montaż nowych stóp betonowych pod uchwyty dla instalacji piorunochronnej) na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 30-30b, 40-40b w Katowicach

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-05-27 11:55
09/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT BIEGÓW SCHODOWYCH (MONTAŻ OKŁADZINY Z PŁYTEK GRESOWYCH NA BIEGACH SCHODOWYCH) DO PODPIWNICZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WARMIŃSKIEJ 10,12 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 09:25
08/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – USZCZELNIENIE OKIEN ELEWACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH (WYKONANIE NOWEGO USZCZELNIENIA OD ZEWNĄTRZ NA ŁĄCZENIU OKIEN Z ELEWACJĄ) W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. SŁAWKA 28,28C; 30,30B; 34,34B; 38,38A; 40,40B W KATOWICACH.

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 09:04
3/2020/BM zapytanie ofertowe – Remont klapy dymowej oraz remont daszku nad wejściem do klatki schodowej

Termin składania ofert 12.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-06 08:32
1/2020/KK zapytanie ofertowe -wykonanie prac polegających na montażu i dostawie kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt.2 z automatyką, wraz z demontażem istniejących instalacji i urządzeń swc w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 5-5a,7-7a Katowicach.

Termin składania ofert 15.05.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-16 12:06
07/PŁ/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT PLACÓW ZABAW, BOISK SPORTOWYCH, SKATEPARKU, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ZASOBACH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O. O.

Termin składania ofert 29.04.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-14 13:07
06/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. OBROKI 43/38 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 21.04.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-02 14:06
5/PŁ/2020 zapytanie ofertowe – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta.

Termin składania ofert 09.04.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-03-17 13:50
7/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie furtek do istniejących boksów śmietnikowych zamykanych za pomocą elektrozwór z czytnikiem kontroli dostępu przy ul. Saint Etienne 2-15a w Katowicach.

Termin składania ofert 31.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-13 12:21
1/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 81/9 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 24.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-10 11:30
6/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod stację rowerową wraz z chodnikiem przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach

Termin składania ofert 24.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-06 12:51
5/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni 330 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach.

Termin składania ofert 20.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-05 14:00
4/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie odwodnienia terenu osiedla przy ul. Górniczego Stanu 79-85 w Katowicach z wykorzystaniem systemu ACO-DRAIN i DRENOTUBE

Termin składania ofert 19.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-04 15:42
02/2020/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac w zakresie nasadzeń żywopłotu 120 m2 i 6 sztuk drzew.

Termin składania ofert 12.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-26 08:56
1a/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery inspekcyjnej z ruchomą sondą dla Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach.

Termin składania ofert 10.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-26 08:42
2a/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery termowizyjnej dla Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach.

Termin składania ofert 10.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-20 14:35
04/PŁ/2020 Zapytanie ofertowe – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 05.03.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-02-20 14:24
01/AK/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 95/11 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-19 11:53
3/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa i montaż naściennych składanych uchwytów rowerowych w garażach podziemnych przy ul. Skowrońskiego 3, 3a, Skowrońskiego 2, 2a, 4-Równoległa 7, 8, Krasińskiego 14-K, Boh. Monte Cassino 2-2I w Katowicach.

Termin składania ofert 04.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-17 13:40
03/PŁ/2020 Zapytanie ofertowe – budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Leopolda 17,17a.

Termin składania ofert 24.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-13 17:02
02/MH/DI/2020 zapytanie ofertowe – Wykonanie projektu budowlanego wraz z jego uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; projektu przetargowego (wraz z kosztorysami i przedmiarami), na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Termin składania ofert 28.02.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-02-13 16:22
02/NS/2020 zapytanie ofertowe – Odmalowanie miejsc postojowych ograniczonych blokadami parkingowymi zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b, 26d, 26b w Katowicach

Termin składania ofert 27.02.2020 r. godz. 10:00


newsletterJEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OTRZYMYWANIEM WIADOMOŚCI O NOWYCH PRZETARGACH/ZAPYTANIACH OFERTOWYCH ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA:

 
Administratorem danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Katowicach. Ze szczegółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej Spółki https://tbs.katowice.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych/ lub w siedzibie Spółki.