image_pdfimage_print
Data nadesłania: 2023-06-01 12:23
11/AK/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sławka 26d/7 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.06.2023 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2023-06-01 11:04
10/PŁ/2023 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie nasadzenia 9 szt. drzew na terenie przynależnym do budynku mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 10,12 oraz na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka 26a – d w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.06.2023 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2023-05-19 13:58
09/NS/2023 ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sławka 38a/19 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.05.2023 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2023-05-17 07:47
10/2023/BM – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7/2 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.05.2023 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2023-04-26 07:13
4/2023/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 61/4 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.05.2023 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2023-04-17 14:21
08/AK/2023 ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sławka 34b/28 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.04.2023 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2023-04-14 14:36
09/2023/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 15/18 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-04-14 14:29
8/2023/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7a/24 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-04-04 14:30
3/2023/RM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 45/4 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-30 12:24
7/2023/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w zakresie odmalowania linii rozgraniczających miejsca parkingowe, numeracji miejsc postojowych oraz oznakowania poziomego kierunku ruchu w garażu dwupoziomowym przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2- 2i w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-29 12:07
4/2023/DK zapytanie ofertowe – Wykonanie dostawy i montażu dwóch wiat gospodarczych do składowania odpadów wielkogabarytowych wraz z robotami towarzyszącymi na terenach przyległych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-29 12:01
3/2023/DK zapytanie ofertowe – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych, usługowych i garażowych przy ul. Sławka 26 – biuro administracji terenowej KTBS, Sławka 26 – garaż dwupoziomowy, Sławka 26A, Sławka 26C w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-29 11:51
2/2023/DK zapytanie ofertowe – przeprowadzenie prac antykorozyjnych blacharki osłonowej instalacji wentylacyjnej na wysokim dachu budynku przy ul. Krasińskiego 14B-K w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-21 14:21
07/NS/2023 ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych polegających na: wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urządzeń zabawowych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, skateparku i infrastruktury towarzyszącej ww. obiektów.

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.04.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-20 14:40
06/2023/BM zapytanie ofertowe – wykonanie nasadzenia 10 sztuk drzew na terenie nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i, 1-go Maja 97-95 oraz St. Etienne 9-15a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-16 14:44
5/2023/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w zakresie konserwacji antykorozyjnej powłok malarskich bram boksów śmietnikowych wraz z naprawą systemu przesuwnego bram usytuowanych na terenie nieruchomości przy ulicy Marcinkowskiego 2 a-c, Marcinkowskiego 4 a-c , Marcinkowskiego 6 a-c w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-10 10:49
4/2023/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 2b/19 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-03-08 11:04
1/2023/DK zapytanie ofertowe – Zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę na zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-28 14:51
3/2023/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 6/8 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-27 13:20
2/2023/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 65/2 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-23 14:46
06/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie nasadzenia 9 szt. drzew na terenie przynależnym do budynku mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 10,12 oraz na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka 26a – d w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-22 11:36
05/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – montaż 84 szt. wieszaków rowerowych przy miejscach postojowych zlokalizowanych w parkingach podziemnych przy ul. Sławka 30 – 30b, 34 – 34b, 40 – 40b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2023 r. do godz.12:00


Data nadesłania: 2023-02-22 11:33
04/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – konserwacja powłok malarskich balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Warmińskiej 10,12 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2023 r. do godz.11:00


Data nadesłania: 2023-02-22 11:29
03/NS/2023 – ZAPYTANIE OFERTOWE – konserwacja powłok malarskich bram garażowych zabudowanych przy ul. Dębowej 26 – 26b (7 szt.) oraz przy ul. Szerokiej 21,23,25 (12 szt.) w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-15 07:27
2/2023/BM zapytanie ofertowe – prace związane z wymianą istniejącej nawierzchni z kostki poliuretanowej na nawierzchnie jednolitą „laną” na palcu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości przy budynku Bohaterów Monte Cassino 2- 2i Kotowicach .

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-15 07:06
1/2023/BM zapytanie ofertowe – prace związane z wymianą istniejącego urządzenia zabawowego na placu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości przy budynku Saint Etienne 9-15a w Kotowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.03.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-10 12:30
01/NS/2023 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-10 12:11
02/NS/2023 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 34a/19 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.02.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2023-02-09 12:02
01/2023/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUG KOMINIARSKICH W ZASOBACH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O. W KATOWICACH.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.02.2023 r. do godz.10:00


Data nadesłania: 2022-12-15 14:28
01/PK/2022 zapytanie ofertowe (uwaga zmiana) – remont (2szt.) centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją firmy VBS ENGINEERING typ BO-52 polegający na ich wymianie na nowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rekuperacją VBW ENGINEERING typ „BO”

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.12.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-12-15 08:05
6/MM/2022 zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 14k/3 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.12.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-12-07 11:28
5/2022/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Szeroka 21, 23, 25 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.12.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-12-01 07:45
13/NS/2022 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/41 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.12.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-11-15 13:18
5/MM/2022 zapytanie ofertowe – naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.11.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-11-08 12:17
11/2022/BM zapytanie ofertowe – Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Marcinkowskiego 4b/9 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.11.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-11-03 13:54
12/NS/2022 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie przeglądu instalacji gazowej w zasobach mieszkaniowych KTBS Sp. z o.o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.11.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-10-28 09:27
11A/NS/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu rowerowni zlokalizowanej w budynku mieszkalnym przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.11.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-10-18 14:44
4/2022/DK zapytanie ofertowe – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.11.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-10-18 14:37
3/2022/DK zapytanie ofertowe – świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.11.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-10-13 14:03
11/NS/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu rowerowni zlokalizowanej w budynku mieszkalnym przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.10.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-10-10 14:23
3/2022/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 77/1 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.10.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-09-12 10:23
10/NS/2022 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28/37 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.09.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-08-29 12:27
2/2022/DK zapytanie ofertowe – przeprowadzenie prac antykorozyjnych blacharki osłonowej instalacji wentylacyjnej na dachu budynku przy ul. Sławka 34-b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 12.09.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-08-26 07:24
10/2022/BM zapytanie ofertowe – Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Saint Etienne 9/10 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 08.09.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-08-16 14:21
2/2022/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 81/6 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie: do dnia 25.08.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-08-02 07:16
4/MM/2022 ZAPYTANIE OFERTOWE -REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY SKOWROŃSKIEGO 3A/5 W KATOWICACH.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 09.08.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-07-15 10:53
9/2022/BM zapytanie ofertowe -Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Saint Etienne 6/7 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 29.07.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-07-07 14:47
8/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 4b/11 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 21.07.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-06-20 14:34
09/AK/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 30/21 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 27.06.2022r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2022-06-09 11:45
3/MM/2022 zapytanie ofertowe – 1)remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 53/3; 2)remont garażu G-2 w budynku przy ul. Pod Kasztanami 53

Oferty należy składać w terminie do dnia: 24.06.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-06-09 07:04
1/KOR/WK/2022 zapytanie ofertowe – badania geofizyczne terenu przy ul. Korfantego 179A w Katowicach, w celu analizy stanu podłoża pod względem zagrożenia powstania deformacji nieciągłych powierzchni terenu (DNT) z wykonaniem profili metodą elektrooporową ERT/PE i/lub sejsmiczną MASW i/lub georadarową.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 17.06.2022 r. do godz. 13:00


Data nadesłania: 2022-05-31 12:22
02/2022/AK/DI zapytanie ofertowe ponowione – Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z raportem dla terenu na którym realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych .

Oferty należy składać w terminie do dnia: 07.06.2022 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2022-05-24 12:19
01/2022/MH/DI zapytanie ofertowe ponowione – Wykonanie odwiertu testowego o głębokości 100 mb. wraz zabudową sondy geotermalnej.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 31.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-20 15:02
2/MM/2022 zapytanie ofertowe ponowione – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14d/9 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-16 08:08
08/NS/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż 18 szt. donic (wraz z nasadzeniem roślin) oraz wykonanie nasadzeń na terenach zielonych stanowiących własność KTBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 30.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-13 11:44
02/2022/AK/DI zapytanie ofertowe – Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z raportem dla terenu na którym realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych .

Oferty należy składać w terminie do dnia: 27.05.2022 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2022-05-12 14:23
02/MM/2022 zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14d/9 w Katowicach- ANULOWANE W ZWIĄZKU Z BŁĘDEM FORMALNYCM W PRZEDMIARZE ROBÓT

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-12 14:07
01/2022/MS/DI zapytanie ofertowe – Wykonanie odwiertu testowego o głębokości 100 mb. wraz zabudową sondy geotermalnej.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 20.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-12 07:06
07/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 15/12 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-05-11 07:24
06/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 11a/5 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-04-21 14:34
05/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 6b w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.05.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-03-24 12:10
4/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych świetlików dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Saint Etienne 5-5a, 6-6a, 7-7a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.04.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-03-24 12:02
07/PŁ/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych polegających na wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urządzeń zabawowych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, skateparku i infrastruktury towarzyszącej ww. obiektów w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.04.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-03-16 14:33
1/2022/DK zapytanie ofertowe – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Marcinkowskiego 2a-c, 4a-c, 6a-c, 1 Maja 95, 97, Sławka 26b, 30-b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.03.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-03-14 13:51
06/PŁ/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE na Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.03.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-03-10 14:46
03/2022/BM zapytanie ofertowe – Prace remontowe dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 9a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.03.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-03-09 13:42
02/2022/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac związanych z budową chodnika o łącznej powierzchni 130 m2 od ul. Szerokiej 17,19,21, 23, 25 do istniejącego miejskiego palcu zabaw przy ul. Marcinkowskiego w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.03.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-02-25 07:01
05/AK/2022 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sportowej 27a/3 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.03.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-02-15 11:38
01/2022/RM ZAPYTANIE OFERTOWE-Remont czap murków przy 13 wejściach do klatek schodowych przy ul. Pod Kasztanami 41 – 83 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.02.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-02-09 11:12
04/PŁ/2022 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-02-08 12:31
03/NS/2022 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sławka 28c/21 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-01-18 14:46
1/MM/2022- zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 14J/14 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.01.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-01-17 12:18
02/PŁ/2022 – odmalowanie linii rozgraniczających miejsca parkingowe i numeracji miejsc oraz wykonanie oznakowania poziomego dla osób niepełnosprawnych w garażach przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.01.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-01-11 13:10
01/2022/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7a/4 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.01.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2022-01-05 14:07
1/NS/2022 – wykonanie prac remontowych muru granicznego (z jednej strony) zlokalizowanego w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Dębowej 26-26b w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.01.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-12-22 14:31
17/2021/BM – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 9/14 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.01.2022 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-12-15 08:42
12/2021/DK – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Marcinkowskiego 2a÷c, 4a÷c, 6a÷c w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.12.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-12-14 14:30
5/MM/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14E/2W KATOWICACH.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.12.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-12-06 12:35
24/NS/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Sławka 34b/19 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.12.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-22 14:25
11/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 65/3 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.11.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-19 13:05
11/2021/DK – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-19 13:00
10/2021/DK – świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.12.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-18 14:21
4/MM/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – NAPRAWY I KONSERWACJE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH, PRZECIWDYMOWYCH, DETEKCJI TLENKU WĘGLA I LPG ZABUDOWANYCH W ZA.SOBACH MIESZKANIOWYCH KTBS

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.11.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-10 13:37
23/NS/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym zlokalizowanym przy ul. Dębowej 24b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 16.11.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-05 14:30
22/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w zasobach mieszkaniowych KTBS Sp. z o.o.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.11.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-11-02 07:20
9/2021/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i montaż 10 szt. blokad parkingowych wraz z odmalowaniem linii rozgraniczających miejsca parkingowe i numeracji miejsc oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych terenie osiedla przy ul. Krasińskiego 14B

Termin składania ofert: 16.11.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-10-19 15:26
8/2021/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – aktualizacja oznakowania pionowego na terenie osiedla przy ul. Pod Kasztanami 41 – 85 w Katowicach.

Termin składania ofert: 02.11.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-10-12 13:44
3/MM/2021- ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 2a/7 w Katowicach

Termin składania ofert: 19.10.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-10-07 15:19
16/2021/BM- ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy: St. Etienne 9/4 w Katowicach.

Termin składania ofert: 22.10.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-09-16 14:48
21/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38a/39 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 23.09.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-09-16 13:12
10/2021/RM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14G/15 w Katowicach.

Termin składania ofert 23.09.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-09-15 12:36
15/2021/BM -ZAPYTANIE OFERTOWE – Prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ulicy St. Etienne 7/8 w Katowicach

Termin składania ofert 28.09.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-09-13 08:55
20/AK/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/4 w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/4 w Katowicach. Termin realizacji: do dnia 01.10.2021r. Oferty należy składać w terminie: do dnia 17.09.2021r. do godz. 10.00 Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł […]


Data nadesłania: 2021-09-09 09:37
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2021/RM – NA MONTAŻ 6 SZT. BLOKAD PARKINGOWYCH UL. POD KASZTANAMI 41-83 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : dostawę i montaż 6 sztuk blokad parkingowych typu „ SŁOŃ „ w opcji zamykanej na kłódkę z żółtymi odblaskami na dwóch wjazdach na wewnętrzny teren osiedla przy ul. Pod Kasztanami 41 – 83 w Katowicach. Zgodnie z załącznikiem nr 1


Data nadesłania: 2021-09-07 11:50
ZAPYTANIE OFERTOWE – NAPRAWA I KONSERWACJA BRAM WJAZDOWYCH, BRAM PRZESUWNYCH, BRAM ROZWIERALNYCH I SZLABANÓW W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:

naprawę i konserwację bram wjazdowych, bram przesuwnych, bram rozwieralnych i szlabanów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Katowicach.


Data nadesłania: 2021-09-07 10:06
08/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14H/5 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14H/55 w Katowicach.


Data nadesłania: 2021-09-01 10:55
Zapytanie ofertowe na WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14G/15

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14G/15 Termin realizacji: do dnia 30.09.2021r Oferty należy składać w terminie: do dnia 10.09.2021r. do godz. 10.00 Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila […]


Data nadesłania: 2021-08-24 15:13
19/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 30/10 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 31.08.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-08-20 15:18
06/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ SZLABANÓW WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA NA SYGNAŁ SŁUŻB RATUNKOWYCH ORAZ MODUŁEM OTWIERANIA ZA POMOCĄ GSM NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 41 – 83 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia: 03.09.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-08-16 14:17
05/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA ODMALOWANIE LINII I NUMERACJI MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 41 – 83 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-08-13 14:58
16/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych stropu garażu przy ul. Sławka 40,40a,40b w Katowicach polegających na likwidacji nieszczelności stropu wzdłuż dylatacji zgodnie z przedmiarem.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 27.08.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-08-10 09:03
18/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 30/34 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 17.08.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-08-06 13:30
17/AK/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 34a/18 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 12.08.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-08-03 08:57
02/MH/DI/2021- ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową ośmiu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą, budynkami garażowymi, budynkami gromadzenia odpadów przy ul. Przyjaznej, Działkowej i Kwiatowej w Katowicach

Termin składania ofert : 17.08.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-08-02 15:26
14/2021/BM- ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy : Bohaterów Monte Cassino 2h/27 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 10.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-08-02 15:23
13/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Szerokiej 21/15 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 11.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-07-30 11:09
16/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych stropu garażu przy ul. Sławka 40,40a,40b w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 13.08.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-07-20 15:08
12/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Szeroka 21/15 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.07.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-07-19 15:10
15/AK/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Obroki 43/8 w Katowicach ( PONOWNE ).

Oferty należy składać w terminie: do dnia 26.07.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-07-16 15:20
11/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE -Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. B. M. Cassino 2H/27 w Katowicach.

Termin składania ofert 23.07.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-07-12 15:25
14/AK/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Obroki 43/8 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.07.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-18 10:43
13/AK/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38a/36 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 12.07.2021r.


Data nadesłania: 2021-06-16 12:32
10/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 13/8 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 23.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-14 14:59
12/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/9 w Katowicach. (PONOWNE)

Oferty należy składać w terminie: do dnia 21.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-10 15:18
6/2021/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 55/7 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 18.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-10 15:12
5/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 43/3 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 18.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-10 15:05
4/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Saint Etienne 1 (parking dwupoziomowy), 2, 2a, 3, 3a, 4,4a ,5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a, 15, 15a, Złota 17a, Kominka 1, 3, Kubiny 9, Warmińska 10, 12, Obroki 43, Szeroka 21, 23, 25, Boh. M. Cassino 2÷ 2i w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 25.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-08 15:44
13/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż szlabanu wraz z systemem automatycznego otwierania na sygnał służb ratunkowych oraz modułem otwierania za pomocą GSM w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Złotej 17a w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 22.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-06-07 15:14
09/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE- Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 4B/23 w Katowicach.

Termin składania ofert: 16.06.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-06-07 15:07
12/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/9 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 14.06.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-05-24 12:34
1/MM/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. SKOWROŃSKIEGO 3/3 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-20 14:36
08/2021/MSZ – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 5A/16 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.05.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-18 15:16
03/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W GARAŻU G 1 PRZY UL. POD KASZTANAMI 79 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.05.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-18 15:11
02/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 43/3 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.05.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-18 14:56
07/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie prac związanych z modernizacją i budową instalacji monitoringu na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy bohaterów Monte Cassino 2-2i, 1-go Maja 93 abc, 1-go Maja 95-97.

Termin składania ofert 31.05.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-17 15:39
06/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 2b/30 w Katowicach.

Termin składania ofert 31.05.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-12 09:27
05/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 11/4 w Katowicach.

Termin składania ofert 20.05.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-05-07 07:11
11/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/43 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 13.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-27 15:01
10/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych boksu śmietnikowego zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 11.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-26 15:15
09/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie zasilania do boksu śmietnikowego i szlabanu przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 10.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-20 15:21
08/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa i montaż 91 szt. nawiewników okiennych ciśnieniowych (bez sznurka) typu VENTAIR II TRDN PVC w kolorze białym w lokalach mieszkalnych stanowiących własność KTBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 04.05.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-12 14:59
07/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie prac remontowych polegających na: wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urządzeń zabawowych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, skateparku i infrastruktury towarzyszącej ww. obiektów.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 19.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-08 15:21
5/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/9 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-04-08 15:18
6/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 12.00


Data nadesłania: 2021-03-31 15:40
02/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wymiana kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt. 2 wraz z automatyką w budynku mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 11a, 13 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 15.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-03-25 14:58
4/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do dnia 08.04.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-03-23 15:18
04/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac związanych z rozbudowę istniejącego palcu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości przy budynku Leopolda 17-17a w Katowicach

Termin składania ofert 10.04.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-03-19 10:41
03/2021/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych i dostarczeniem ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach.

Termin składania ofert: 02.04.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-03-15 12:25
02/MH/DI/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla ekologicznego zlokalizowanego przy ul. Kosmicznej w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-02-24 13:16
2/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 09.03.2021 do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-02-23 15:50
3/NS/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych schodów terenowych zlokalizowanych w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach

Oferty należy składać w terminie: do 10.03.2021r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-15 14:35
1/PŁ/2021 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż wiat śmietnikowych w rejonie budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 40; Krasińskiego 14; Saint Etienne 9-9a w Katowicach.

Oferty należy składać do dnia 01.03.2021 do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-15 14:28
1/MM/2021 – naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 24.02.2021r.


Data nadesłania: 2021-02-15 14:14
1/2021/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Saint Etienne 9-15a w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 01.03.2021 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-02-05 13:57
02/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – prace związane z modernizacją dźwigów w budynku wielorodzinnym przy ulicy – Marcinkowskiego 2a,2b Marcinkowskiego 4a,4b Marcinkowskiego 6a, 6b w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do: 19.02.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-05 13:40
03/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2e/31 w Katowicach.

Oferty należy składać w terminie do: 15.02.2021 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2021-02-04 08:53
01/2021/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 75/7 W KATOWICACH

Oferty należy składać w terminie do 19.02.2021r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-01-29 14:28
01/2021/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ INSTALACJI VIDEO-DOMOFONOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO ORAZ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH KASET DOMOFONOWYCH PRZY UL. OBROKI/SAINT ETIENNE

Termin składania ofert: 12.02.2021r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2021-01-19 14:40
01/MH/DI/2021- ZAPYTANIE OFERTOWE – Usunięcie 84 sztuk drzew z terenu działek nr 3462/55, 3464/55, 3465/55 i 3466/55 przy ul. Przyjaznej, Działkowej i Kwiatowej w Katowicach

Termin składania ofert : 02.02.2021 r. do godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-12-17 13:00
5/MM/2020 – Zapytanie ofertowe – remont lokalu przy ul. Skowrońskiego 3a/2 w Katowicach.

Termin składania ofert: 07.01.2021r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-25 15:18
20/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-25 15:13
19/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-24 08:04
18/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – montaż 42 szt. blokad parkingowych wraz z wykonaniem numeracji miejsc postojowych na parkingu przy ul. Krasińskiego 12, 12a w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-18 14:33
19/NS/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnymi naprawami instalacji w rozumieniu art.62 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 163) w budynkach mieszkalnych stanowiących własność KTBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: do dnia 02.12.2020r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-11-10 15:22
4/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14B/5 W KATOWICACH

Termin składania ofert: 30.11.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-11-06 15:16
2/PK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zaprojektowanie, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia mikroinstalacji dostawcy energii, dostawę wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19

Termin składania ofert: do dnia 13.11.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-11-06 15:08
15/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ulicy Marcinkowskiego 6b /7 w Katowicach

Termin składania ofert 19.11.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-09-22 14:16
3/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH LOKALU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO („BURSA STUDENCKA”) PRZY UL. TEATRALNEJ 17B W KATOWICACH.

Termin składania ofert: 28.09.2020r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-18 14:56
ZAPYTANIE OFERTOWE – Sporządzenie studium wykonalności, wg wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Termin składania ofert: do dnia 25.09.2020r. do godz. 11:00


Data nadesłania: 2020-09-17 14:39
19/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicac

Termin składania ofert: do dnia 01.10.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-17 14:33
13/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji video – domofonowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Marcinkowskiego 6a,b,c w Katowicach.

Termin składania ofert do dnia: 30.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-17 11:49
1/PK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Szerokiej 17 i 19

Termin składania ofert: do dnia 24.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-15 16:52
18/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE Rozbudowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Sławka 28-40

Termin składania ofert: do dnia 30.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-14 09:39
17/AK/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY SŁAWKA 34B/13 W KATOWICACH.

Termin składania ofert: do dnia 18.09.2020r. do godz. 12.00


Data nadesłania: 2020-09-07 15:43
16/PŁ/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 6 SZT. GABLOT OGŁOSZENIOWYCH.

Termin składania ofert: 21.09.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-09-03 15:19
14/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY MARCINKOWSKIEGO 4A/24 W KATOWICACH.

Termin składania ofert: 11.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:22
14A/2020/DK -ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu stropu garażu polegającego na likwidacji nieszczelności stropu w miejscu przebić instalacyjnych i dylatacji przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:17
13A/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie zjazdu z terenu utwardzonego przy ul. Kominka 1, 3 na ul. Bp. Gawliny w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-28 18:06
12/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PODJAZDU GARAŻU ST. ETIENNE 1 W KATOWICACH – WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWOBLODZENIOWEJ

Oferty należy składać do dnia: 04.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-26 07:39
17/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup i montaż naziemnych zbiorników na deszczówkę o pojemności 300 litrów o łącznej ilości 14 szt., przy ul. Warmińskiej 10, 12, Złotej 17a, 1-go Maja 93a, b, c, 95, 97 oraz Skowrońskiego 3, 3a w Katowicach.

Termin składania ofert: 08.09.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-25 08:17
16/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu boksu śmietnikowego polegającego na wykonaniu ocieplenia stropu pianką PUR, konserwacji powłok malarskich ścian i wymianie drzwi wejściowych przy ul. Skowrońskiego 4 w Katowicach.

Termin składania ofert: 07.09.2020 r. do godz. 1000


Data nadesłania: 2020-08-20 09:23
2/MM/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Krasińskiego 14B/2 w Katowicach

Termin składania ofert 28.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:57
13/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana instalacji video- domofonu w budynku Marcinkowskiego 6a,b,c w Katowicach.

Termin składania ofert 03.09.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:52
15/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych, technicznych, korytarzy piwnicznych, polegających na konserwacji powłok malarskich w pomieszczeniach technicznych na zasobach KTBS w Katowicach. TREŚĆ

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:45
14/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie remontu stropu garażu polegającego na likwidacji nieszczelności stropu w miejscu przebić instalacyjnych i dylatacji przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:40
13/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie zjazdu z terenu utwardzonego przy ul. Kominka 1, 3 na ul. Bp. Gawliny w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 27.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-13 16:30
14/2020/BM- ZAPYTANIE OFERTOWE remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Marcinkowskiego 4a/24 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-11 15:25
12/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PODJAZDU GARAŻU ST. ETIENNE 1 W KATOWICACH – WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWOBLODZENIOWEJ

Termin składania ofert: 24.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-08-07 12:27
4/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 77/8 W KATOWICACH.

Termin składania ofert do dnia do dnia 17.08.2020r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-05 11:54
12/2020/DK- ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont (1szt.) centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją przy ul. Saint Etienne 4, 4a w Katowicach.

Termin składania ofert: 19.08.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-08-05 11:44
11/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS przy ul. Sławka 30-B, 34-B, 40-B w Katowicach.

Termin składania ofert 18.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-27 10:01
11/2020/BM – ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2H/22 w Katowicach

Termin składania ofert 06.08.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-22 17:36
10/2020/DK – ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Sławka 38-d, 26d w Katowicach.

Termin składania ofert: do dnia 05.08.2020r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-17 08:52
1/MM/2020-ZAPYTANIE OFERTOWE -wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. Krasińskiego 14K/12 w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-10 15:25
10/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE- Montaż czujników poziomu wody w podszybiu dźwigów osobowych

Termin składania ofert: 29.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-07-10 15:19
07/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – uszczelnienie powierzchni płyty górnego poziomu garażu –przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-07-10 15:10
09/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie dodatkowego odwodnienia w stropie parkingu podziemnego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach

Termin składania ofert: 24.07.2020 r. do godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-07-09 15:27
3/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ KLAP ZWROTNYCH ( ZASUW BURZOWYCH SZT. 4 ) W STUDNIACH KANALIZACYJNYCH W W WYBRANYCH ZASOBACH KTBS – PONOWIENIE

Termin składania ofert 13.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-07-09 15:17
08/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – Montaż systemu automatycznego otwierania bramy w wybranych zasobach KTBS

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-09 15:10
06/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont bramy wjazdowej na posesje nieruchomości przy ul. 1-go Maja 95-97 w Katowicach

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godz. 10.00


Data nadesłania: 2020-07-06 14:03
15/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa, montaż i uruchomienie 2szt. modułów GSM w szlabanach zabudowanych na dolnym poziomie parkingu wolnostojącego przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Termin składania ofert 20.07.2020 r. do godz. 10:00.


Data nadesłania: 2020-06-30 07:28
14/AK/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Termin składania ofert 13.07.2020 r. do godz. 12:00.


Data nadesłania: 2020-06-30 07:28
2/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA I MONTAŻ KLAP ZWROTNYCH ( ZASUW BURZOWYCH SZT. 4 ) W STUDNIACH KANALIZACYJNYCH W WYBRANYCH ZASOBACH KTBS

Termin realizacji: 17.08.2020r.


Data nadesłania: 2020-06-22 23:48
13/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie prac remontowych tarasów (wymiana nawierzchni tarasów wraz z legarami) zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego przy ul. Obroki 43 w Katowicach

Termin składania ofert 07.07.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-19 15:06
05/2020/BM ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu przy ul. 1-go Maja 95/15 w Katowicach

Termin składania ofert 29.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-08 15:08
9/2020/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont nawierzchni górnego poziomu garażu z kostki betonowej przy ul. Sławka 26 w Katowicach.

Termin składania ofert 22.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-02 12:47
12/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej w podpiwniczeniu budynków mieszkalnych przy ul. Kominka 1,3; ul. Kubiny 9; ul. Warmińskiej 10,12; ul. Złotej 17A w Katowicach.

Termin składania ofert 16.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-06-01 18:05
11/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sławka 28c/22 w Katowicach

Termin składania ofert 08.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-29 10:54
8/2020/DK zapytanie ofertowe – wymiana uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej przy ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4/Równoległa 7, 8 w Katowicach.

Termin składania ofert 15.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 11:58
10/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE- remont instalacji piorunochronnej (montaż nowych stóp betonowych pod uchwyty dla instalacji piorunochronnej) na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 30-30b, 40-40b w Katowicach

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-05-27 11:55
09/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT BIEGÓW SCHODOWYCH (MONTAŻ OKŁADZINY Z PŁYTEK GRESOWYCH NA BIEGACH SCHODOWYCH) DO PODPIWNICZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WARMIŃSKIEJ 10,12 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 09:25
08/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – USZCZELNIENIE OKIEN ELEWACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH (WYKONANIE NOWEGO USZCZELNIENIA OD ZEWNĄTRZ NA ŁĄCZENIU OKIEN Z ELEWACJĄ) W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. SŁAWKA 28,28C; 30,30B; 34,34B; 38,38A; 40,40B W KATOWICACH.

Termin składania ofert 10.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-27 09:04
3/2020/BM zapytanie ofertowe – Remont klapy dymowej oraz remont daszku nad wejściem do klatki schodowej

Termin składania ofert 12.06.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-12 13:37
2/2020/KK zapytanie ofertowe – dostawa i montaż klap zwrotnych (zasuw burzowych szt. 4) w studiach kanalizacyjnych w rejonie budynków mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. Krasińskiego 14, ul. Saint Etienne1-7a, u. Bohaterów Monte Cassino 2-2i w Katowicach.

Termin składania ofert 19.05.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-05-06 08:32
1/2020/KK zapytanie ofertowe -wykonanie prac polegających na montażu i dostawie kompaktowych stacji wymienników ciepła (swc) szt.2 z automatyką, wraz z demontażem istniejących instalacji i urządzeń swc w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 5-5a,7-7a Katowicach.

Termin składania ofert 15.05.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-16 12:06
07/PŁ/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT PLACÓW ZABAW, BOISK SPORTOWYCH, SKATEPARKU, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ZASOBACH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O. O.

Termin składania ofert 29.04.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-14 13:07
06/NS/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. OBROKI 43/38 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 21.04.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-04-02 14:06
5/PŁ/2020 zapytanie ofertowe – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta.

Termin składania ofert 09.04.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-03-17 13:50
7/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie furtek do istniejących boksów śmietnikowych zamykanych za pomocą elektrozwór z czytnikiem kontroli dostępu przy ul. Saint Etienne 2-15a w Katowicach.

Termin składania ofert 31.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-13 12:21
1/2020/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 81/9 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 24.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-10 11:30
6/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod stację rowerową wraz z chodnikiem przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach

Termin składania ofert 24.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-06 12:51
5/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni 330 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach.

Termin składania ofert 20.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-05 14:00
4/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie odwodnienia terenu osiedla przy ul. Górniczego Stanu 79-85 w Katowicach z wykorzystaniem systemu ACO-DRAIN i DRENOTUBE

Termin składania ofert 19.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-03-04 15:42
02/2020/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac w zakresie nasadzeń żywopłotu 120 m2 i 6 sztuk drzew.

Termin składania ofert 12.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-26 08:56
1a/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery inspekcyjnej z ruchomą sondą dla Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach.

Termin składania ofert 10.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-26 08:42
2a/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery termowizyjnej dla Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach.

Termin składania ofert 10.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-20 14:35
04/PŁ/2020 Zapytanie ofertowe – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 05.03.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-02-20 14:24
01/AK/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 95/11 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-19 11:53
3/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa i montaż naściennych składanych uchwytów rowerowych w garażach podziemnych przy ul. Skowrońskiego 3, 3a, Skowrońskiego 2, 2a, 4-Równoległa 7, 8, Krasińskiego 14-K, Boh. Monte Cassino 2-2I w Katowicach.

Termin składania ofert 04.03.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-17 13:40
03/PŁ/2020 Zapytanie ofertowe – budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Leopolda 17,17a.

Termin składania ofert 24.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-13 17:02
02/MH/DI/2020 zapytanie ofertowe – Wykonanie projektu budowlanego wraz z jego uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; projektu przetargowego (wraz z kosztorysami i przedmiarami), na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Termin składania ofert 28.02.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2020-02-13 16:22
02/NS/2020 zapytanie ofertowe – Odmalowanie miejsc postojowych ograniczonych blokadami parkingowymi zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b, 40-40b, 26d, 26b w Katowicach

Termin składania ofert 27.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-06 14:37
01/NS/2020 zapytanie ofertowe – remont opasek betonowych zlokalizowanych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Sławka 34-34b, 40-40b w Katowicach.

Termin składania ofert 20.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-05 13:48
2/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery termowizyjnej

Termin składania ofert 19.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-02-05 13:41
01/2020/DK zapytanie ofertowe – dostawa kamery inspekcyjnej z ruchomą sondą

Termin składania ofert 19.02.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2020-01-09 09:09
01/WK/DI/2020 zapytanie ofertowe – opracowanie 13 operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego współfinansującego budowę

Termin składania ofert 24.01.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-12-27 20:29
4/MM/2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 4/1 w Katowicach.

Termin składania ofert 07.01.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-12-24 10:47
34/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28/12 w Katowicach

Termin składania ofert 31.12.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-12-05 15:26
33/NS/2019 zapytanie ofertowe – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 16.12.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-11-19 13:52
32/NS/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie nasadzeń na terenie Osiedla Różanego oraz na skarpach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b w Katowicach.

Termin składania ofert 26.11.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-11-15 12:24
ZO/4/DI/19 zapytanie ofertowe – Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej parkingu wielopoziomowego na ok 1500 miejsc zlokalizowanego w Strefie Kultury w Katowicach

Termin składania ofert 22.11.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-19 08:38
31/NS/2019 zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38/23 w Katowicach-ponowione

Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-11 08:13
31/NS/2019 zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38/23 w Katowicach.

Termin składania ofert: 17.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-09 15:52
5/2019/DK zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 83/9 w Katowicach.

Termin składania ofert 16.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-09 15:47
4/2019/DK zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 81/2 w Katowicach.

Termin składania ofert 16.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-04 07:47
30/NS/2019 Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/10 w Katowicach

Termin składania ofert 10.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-18 14:39
29/NS/2019 zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 34b/23 w Katowicach

Termin składania ofert 25.09.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-17 12:23
26/NS/2019 zapytanie ofertowe ponowione – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38/15 w Katowicach.

Termin składania ofert 25.09.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-12 12:37
28/NS/2019 zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 34b/15 w Katowicach

Termin składania ofert 19.09.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-12 12:16
27/NS/2019 zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28/31 w Katowicach.

Termin składania ofert 19.09.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-09 15:21
26/NS/2019 zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38/15 w Katowicach.

Termin składania ofert 16.09.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-09 13:44
25/PŁ/2019 – Wykonanie prac remontowych polegających na odmalowaniu znaków poziomych miejsc postojowych na osiedlach w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 23.09.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-05 15:03
3/MM/2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS SP. z o.o

Termin składania ofert 23.09.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-04 13:40
2/MM/2019 zapytanie ofertowe – Świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 20.09.2019 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2019-08-09 12:58
3/2019/DK zapytanie ofertowe – wykonanie miejsc postojowych wraz z ogrodzeniem systemowym przy ul. Kominka 1, 3 w Katowicach

Termin składania ofert 19.08.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-07-25 13:09
07/AK/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Boh. Monte Cassino 2H/2 w Katowicach.

Termin składania ofert 07.08.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-07-11 14:44
23/NS/2019 zapytanie ofertowe ponowione – Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dębowej 26b/9 w Katowicach

Termin składania ofert 18.07.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-07-11 14:08
24/NS/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia terenów zielonych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b; 34-34b w

Termin składania ofert 25.07.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-07-04 17:10
23/NS/2019 zapytanie ofertowe – wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dębowej 26b/9 w Katowicach.

Termin składania ofert 11.07.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-07-04 16:56
8/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. POD KASZTANAMI 59/4 W KATOWICACH

Termin składania ofert 18.07.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-06-25 13:56
6/2019/MSZ zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 93B/11 w Katowicach.

Termin składania ofert 05.07.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-06-24 09:49
2/2019/DK zapytanie ofertowe – dostawa i montaż wiaty rowerowej przy ul. Szwana w Katowicach.

Termin składania ofert 08.07.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-06-21 10:40
1/MM/2019 zapytanie ofertowe ponowione – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 3/11 w Katowicach

Termin składania ofert 28.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-06-13 12:25
22/PŁ/2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych polegających na wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urządzeń zabawowych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, skateparku i infrastruktury towarzyszącej ww. obiektów w zasobach KTBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 27.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-06-13 09:43
1a/2019/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie miejsc postojowych wraz z ogrodzeniem systemowym przy ul. Kominka 1, 3 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-06-09 23:59
21/NS/2019 zapytanie ofertowe ponowione – Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 30a/15 w Katowicach.

Termin składania ofert 14.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-06-06 11:30
7/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. SKOWROŃSKIEGO 3/11 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 14.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-31 11:57
21/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 30a/15 w Katowicach

Termin składania ofert 07.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-28 09:53
1/2019/DK zapytanie ofertowe – wykonanie miejsc postojowych wraz z ogrodzeniem systemowym przy ul. Kominka 1, 3 w Katowicach

Termin składania ofert 11.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-27 09:58
6/2019/KK zapytanie ofertowe – okresowa kontrola stanu technicznego budynków stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 05.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-24 11:54
19/PŁ/2019 zapytanie ofertowe ponowione – Remont podłoża i nawierzchni placu zabaw (wykonanie nawierzchni jednolitej – wylewanej) zlokalizowanego przy ul. Sportowej 27-27d oraz przy ul. Skowrońskiego 2,2a,4/Równoległa 7,8 w Katowicach

Termin składania ofert 07.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-17 11:52
06/2019/KK zapytanie ofertowe – wymiana poziomu instalacji zimnej wody (ppoż.) w pomieszczeniach piwnicznych budynku mieszkalnego przy ul. Skowrońskiego 3-3a w Katowicach

Termin składania ofert 27.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-17 09:09
5/2019/MSZ zapytanie ofertowe – dostawa, montaż znaków pionowych oraz malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert 28.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-13 14:17
4/2019/MSZ zapytanie ofertowe – remont daszków nad elewacją w budynkach przy ul. Marcinkowskiego 2A-C, 4A-C, 6A-C w Katowicach.

Termin składania ofert 24.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-13 13:02
20/PŁ/2019 Zapytanie ofertowe – montaż szlabanu wraz z systemem automatycznego otwierania na sygnał służb ratunkowych oraz modułem otwierania z pomocą GSM na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dębowa 26-26b-Sportowa 27-27d w Katowicach.

Termin składania ofert 27.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-13 12:09
6/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 51 SZTUK CZUJNIKÓW DYMU W LOKALACH MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH ZASÓB KTBS SP. Z O.O. W KATOWICACH.

Termin składania ofert 24.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-10 12:31
19/PŁ/2019 zapytanie ofertowe ponowione- Remont podłoża i nawierzchni placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Sportowej 27-27d oraz przy ul. Skowrońskiego 2,2a,4/Równoległa 7,8 w Katowicach.

Termin składania ofert 24.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-07 14:49
5/2019/KK zapytanie ofertowe – okresowa kontrola stanu technicznego budynków stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 20.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-04-26 13:11
4/2019/KK zapytanie ofertowe – montaż i dostawa klimatyzatora wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej i elektrycznej w pomieszczeniu portierni garażu dwupoziomowego przy ul. Saint Etienne 1 w Katowicach zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin składania ofert 10.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-04-25 15:37
18/PŁ/2019 zapytanie ofertowe ponowione – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38a/11 w Katowicach.

Termin składania ofert 06.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-04-25 14:41
19/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – Remont podłoża i nawierzchni placu zabaw (wykonanie nawierzchni jednolitej – wylewanej) zlokalizowanego przy ul. Sportowej 27-27d oraz przy ul. Skowrońskiego 2,2a,4/Równoległa 7,8 w Katowicach.

Termin składania ofert 09.05.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-04-18 16:48
18/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38a/11 w Katowicach.

Termin składania ofert 25.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-04-18 16:33
17/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – wybór Wykonawcy świadczącego usługę kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach

Termin składania ofert 06.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-04-04 17:43
03/AK/2019 zapytanie ofertowe – remont świetlika dachowego polegający na wymianie poszycia świetlika z poliwęglanu w budynku mieszkalnym przy ul. St. Etienne 2-2a w Katowicach

Termin składania ofert 18.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-04-04 11:02
02/WK/DI/2019 zapytanie ofertowe – opracowanie inwentaryzacji drzew i waloryzacji zieleni w obrębie nieruchomości przy ul. Sokołowskiego w Katowicach

Termin składania ofert 11.04.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-04-03 11:28
02/AK/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 4/15 w Katowicach

Termin składania ofert 12.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-03-21 16:06
16/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz Infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 04.04.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-03-21 16:03
15/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Termin składania ofert 04.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-03-20 13:49
5/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE ponowione – REMONT DREWNIANEGO OGRODZENIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH PRZY UL. SKOWROŃSKIEGO 2,2A,4 i RÓWNOLEGŁA 7,8 W KATOWICACH

Termin składania ofert 05.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-03-20 13:44
3/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE ponowione – REMONT CZAP MURKÓW PRZY WEJŚCIU DO KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. POD KASZTANAMI 41,43,59,61 W KATOWICACH

Termin składania ofert 05.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-03-20 13:34
2/2019/RM zapytanie ofertowe ponowione – REMONT FURTEK WEJŚCIOWYCH NA POSESJĘ BUDYNKU – MONTAŻ ZWÓR ELEKTROMAGNETYCZNYCH PRZY UL. POD KASZTANAMI 41 – 83 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 05.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-03-20 12:27
01/AK/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont instalacji gazowej polegającej na wymianie skrzynek zaworu głównego gazu ( 3 szt. ) budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 93 A-C w Katowicach.

Termin składania ofert 03.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-03-05 08:13
14/NS/2019 zapytanie ofertowe – Montaż systemu automatycznego otwierania szlabanów i bramy przesuwnej na sygnał służb ratunkowych – dot. ul. Sławka 28-40 w Katowicach

Termin składania ofert 18.03.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-03-01 11:39
05/NS/2019 zapytanie ofertowe- Wykonanie uszczelnienia stropów garaży podziemnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b w Katowicach-Zapytanie ponowione

Termin składania ofert 08.03.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-28 14:06
13/PŁ/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE – BUDOWA INSTALACJI MONITORINGU POPRZEZ DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ DO MONITORINGU CYFROWEGO IP WRAZ Z OKABLOWANIEM TELETECHNICZNYM NA OSIEDLACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O. O.

Termin składania ofert 14.03.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-25 15:11
5/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT DREWNIANEGO OGRODZENIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH PRZY UL. SKOWROŃSKIEGO 2,2A,4 i RÓWNOLEGŁA 7,8 W KATOWICACH

Termin składania ofert 08.03.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-25 14:54
4/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT TARASÓW (WYMIANA LEGARÓW) PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14-K W KATOWICACH.

Termin składania ofert 08.03.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-25 12:14
3/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT CZAP MURKÓW PRZY WEJŚCIU DO KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. POD KASZTANAMI W KATOWICACH.

Termin składania ofert 08.03.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-25 12:07
2/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT FURTEK WEJŚCIOWYCH NA POSESJĘ BUDYNKU – MONTAŻ ZWÓR ELEKTROMAGNETYCZNYCH PRZY UL. POD KASZTANAMI W KATOWICACH

Termin składania ofert 08.03.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-22 08:58
3/DI/2019 zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wbudowanymi i lokalem użytkowym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Krasińskiego w Katowicach

Termin składania ofert 18.03.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-22 08:42
2/DI/2019 zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szerokiej w Katowicach.

Termin składania ofert 18.03.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-19 15:43
3/2019/MSZ zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 3A/3 w Katowicach

Termin składania ofert 25.02.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-19 15:39
2/2019/MSZ zapytanie ofertowe – wykonanie robót remontowych instalacji monitoringu osiedlowego

Termin składania ofert 25.02.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-15 08:37
12/AK/2019 zapytanie ofertowe – Dostawa oraz dokonanie nasadzeń drzew na terenach zielonych na osiedlach mieszkaniowych KTBS Sp. z o. o. przy ul. Obroki 43, Sławka 26 a-d w Katowicach

Termin składania ofert 28.02.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-13 08:15
05/NS/2019 zapytanie ofertowe ponowione – Wykonanie uszczelnienie stropów garaży podziemnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b w Katowicach

Termin składania ofert 28.02.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-02-07 13:04
11/NS/2019 zapytanie ofertowe – Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Obroki 43 oraz przy ul. Złotej 17a w Katowicach

Termin składania ofert 25.02.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-02-07 12:58
10/NS/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie kapinosów balkonów budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kominka 1,3 w Katowicach

Termin składania ofert 25.02.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-02-07 12:47
09/NS/2019 zapytanie ofertowe – Remont izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnicy- miejscowe odtworzenie izolacji za pomocą iniekcji w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kominka 1,3; Kubiny 9; Warmińskiej 10,12; Złotej 17a w Katowicach.

Termin składania ofert 25.02.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-02-01 08:20
1/2019/MSZ zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. St. Etienne 9A/2 w Katowicach

Termin składania ofert 08.02.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-01 07:44
08/NS/2019 zapytanie ofertowe – Remont okładziny ściennej przy schodach terenowych przy wejściu do budynku mieszkalnego przy ul. Sławka 30b w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót

Termin składania ofert 14.02.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-02-01 07:35
07/NS/2019 zapytanie ofertowe – Remont daszków nad wejściami do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Sławka 30-30b w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót

Termin składania ofert 14.02.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-01-31 16:42
6/NS/2019 zapytanie ofertowe – Konserwacja powłok lakierniczych drabin dachowych (4 szt.) zabudowanych na budynku mieszkalnym przy ul. Sławka 30-30b w Katowicach

Termin składania ofert 14.02.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-01-31 16:29
4/PŁ/2019 zapytanie ofertowe ponowione – Wykonanie prac remontowych polegających na demontażu istniejących kaset domofonowych i dostawie oraz montażu nowych kaset domofonowych na osiedlach mieszkaniowych w Katowicach przy ul. Kominka 1,3;Kubiny 9; Złotej 17a; Warmińskiej 10,12; Krasińskiego 14-14k

Termin składania ofert 14.02.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-01-29 17:06
ZO/1/DI/19 zapytanie ofertowe – Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architekoniczno-urbanistycznej rewitalizacji oraz przebudowy trzech kamienic zlokalizowanych przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 w Katowicach

Termin składania ofert 12.02.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-01-29 10:16
2/2019/KK zapytanie ofertowe – Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes (wraz z demontażem niesprawnych) w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła (logotermach) w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS

Termin składania ofert 12.02.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-01-28 11:49
5/NS/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie uszczelnień stropów garaży podziemnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b w Katowicach

Termin składania ofert 11.02.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-01-25 11:32
1/2019/KK Zapytanie ofertowe – wykonanie prac polegających na montażu i dostawie kompaktowych stacji wymienników ciepła z automatyką, wraz z demontażem istniejących instalacji i urządzeń swc w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS przy ul. St. Etienne 2 i 4 w Katowicach.

Termin składania ofert 11.02.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-01-15 12:14
4/PŁ/2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych polegających na wymianie kaset domofonowych w poszczególnych budynkach mieszkalnych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 29.01.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-01-14 15:05
3/PŁ/2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych kominów wentylacyjnych poszczególnych budynków mieszkalnych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 28.01.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-01-09 12:14
02/NS/2019 Zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Obroki 43/9 w Katowicach

Termin składania ofert 18.01.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-01-08 10:56
01/NS/2019 Zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 40/15 w Katowicach

Termin składania ofert 16.01.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-01-07 15:31
1/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUG KOMINIARSKICH W ZASOBACH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O. O. W KATOWICACH.

Termin składania ofert 21.01.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-12-11 13:59
20/NS/2018 zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 40b/26 w Katowicach

Termin składania ofert 20.12.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-12-11 13:55
19/NS/2018 zapytanie ofertowe – remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 28c/21 w Katowicach

Termin składania ofert 18.12.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-12-10 14:53
9/MM/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o

Termin składania ofert 21.12.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-12-07 08:20
5/2018/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 75/1 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 27.12.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-11-15 17:45
01/2018/MU Zapytanie ofertowe – remont instalacji oświetlenia podstawowego sześciu garażu w budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, Sławka 34-34b i 40-40b w Katowicach.

Termin składania ofert 30.11.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-10-26 10:33
5/2018/DK zapytanie ofertowe – wykonanie systemowych niskich barier trawnikowych ocynkowanych na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Krasińskiego 14-K w Katowicach.

Termin składania ofert 09.11.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-10-19 12:11
10/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – naprawa i konserwacja instalacji monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacji telewizji satelitarno – naziemnej w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 02.11.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-10-16 14:51
4/2018/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – usunięcie 11 szt. drzew i frezowanie 12 szt. pniaków wraz z wywozem i utylizacją odpadów na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Obroki 43 w Katowicach.

Termin składania ofert 30.10.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-10-12 10:44
4/2018/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RÓWNOLEGŁA 7/33 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 30.10.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-10-01 17:10
4/2018/MSZ ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 97/1 w Katowicach

Termin składania ofert 05.10.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-09-26 10:01
18/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 40/2 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin składania ofert 02.10.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-09-19 11:38
8/2018/MM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RÓWNOLEGŁA 7/27 W KATOWICACH

Termin składania ofert 03.10.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-09-14 14:49
3/2018/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RÓWNOLEGŁA 7/2 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 01.10.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-09-13 14:40
9/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac polegających na odmalowaniu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, dostawie oraz montażu słupów pod znaki drogowe oraz montażu znaków pionowych wraz z obejmami w zasobach KTBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 27.09.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-09-12 15:52
2/2018/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POD KASZTANAMI 55/2 W KATOWICACH

Termin składania ofert 21.09.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-09-11 14:42
7/MM/2018 – ZAPYTANIE OFERTOWE naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o

Termin składania ofert 25.09.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-09-07 08:40
6/MM/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUG POGOTOWIA DEKARSKIEGO W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.

Termin składania ofert 24.09.2018 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2018-09-07 08:31
5/MM/2018 – ZAPYTANIE OFERTOWE – NAPRAWY I KONSERWACJE BRAM WJAZDOWYCH, BRAM PRZESUWNYCH, BRAM ROZWIERALNYCH I SZLABANÓW W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O. W KATOWICACH

Termin składania ofert 24.09.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-09-04 14:17
7/PŁ/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE ponowne – przeprowadzenie prac remontowych placów zabaw, boisk sportowych oraz infrastruktury towarzyszącej.

Termin składania ofert 11.09.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-08-30 16:54
17/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Prace remontowe płyt balkonów (metodą bezspoinową) przynależnych do lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sławka 30/34, 30/35 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót

Termin składania ofert 12.09.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-08-21 19:08
7/PŁ/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE ponowne – przeprowadzenie prac remontowych placów zabaw, boisk sportowych oraz infrastruktury towarzyszącej.

Termin składania ofert 04.09.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-08-11 10:02
3/2018/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Marcinkowskiego 4a/3 w Katowicach.

Termin składania ofert 20.08.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-08-08 23:19
7/PŁ/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin składania ofert 20.08.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-08-08 20:07
8/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE –  wykonanie prac polegających na odmalowaniu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, numerów miejsc postojowych, dostawie oraz montażu słupów pod znaki drogowe, znaków pionowych wraz z obejmami oraz montażu znaków pionowych Wykonawcy w zasobach KTBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 22.08.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-07-27 10:49
16/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont klatki schodowej po przeprowadzonej modernizacji instalacji teletechnicznej przy ul. Kubiny 9 w Katowicach zgodnie z przedmiarem.

Termin składania ofert 03.08.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-07-17 12:21
4/DI/2018 zapytanie ofertowe – Dostawa i montaż urządzeń wraz z elementami małej architektury oraz nawierzchni bezpiecznej wylewanej z granulatu gumowego na przygotowanym podłożu na placu zabaw przy budowanym pawilonie administracyjnym na osiedlu Różanym zlokalizowanym przy ul. Sławka w Katowicach

Termin składania ofert 31.07.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-07-16 10:26
3/DI/2018 zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową: skablowanie istniejącej linii napowietrznej 110 kV w na odcinku wzdłuż działki 2/79 w Katowicach przy ul. Witosa.

Termin składania ofert 30.07.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-07-12 15:00
1/MSZ/2018 zapytanie ofertowe – Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2E/33 w Katowicach

Termin składania ofert 26.07.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-07-03 09:25
2B/2018/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni 1430 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach.

Termin składania ofert 16.07.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-06-29 13:10
16/NS/2018 zapytanie ofertowe – remont klatki schodowej po przeprowadzonej modernizacji instalacji teletechnicznej przy ul. Kubiny 9 w Katowicach

Termin składania ofert 12.07.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-06-25 12:35
2/DI/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – budowa instalacji monitoringu na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym przy ul. Sławka w Katowicach

Termin składania ofert 09.07.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-06-25 12:19
01/RM/2018 zapytanie ofertowe – Wykonanie odwodnienia liniowego na ciągach pieszych na terenie zewnętrznym przy ul. Bohaterów Monte Casino 2 -2i w Katowicach.

Termin składania ofert 05.07.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-06-19 14:50
15/NS/2018 zapytanie ofertowe – Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kominka 3/10 w Katowicach

Termin składania ofert 26.06.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-06-15 13:15
1/DI/2018 zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leopolda w Katowicach.

Termin składania ofert 26.06.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-06-14 17:00
15/NS/2018 zapytanie ofertowe ponowne – Remont poszycia dachu wraz z remontem kominów i obróbek blacharskich budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Złotej 17a w Katowicach.

Termin składania ofert 28.06.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-06-11 15:05
6/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych – naprawy poprzeglądowe placów zabaw w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 25.06.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-06-06 09:47
2A/2018/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni 1700 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pod Kasztanami 4-83 w Katowicach.

Termin składania ofert 20.06.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-05-28 15:45
13/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 30a/5 w Katowicach

Termin składania ofert 11.06.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-05-28 15:37
14/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kominka 3/10 w Katowicach

Termin składania ofert 11.06.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-05-25 07:53
6/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych – naprawy poprzeglądowe placów zabaw w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 07.06.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-05-14 15:20
12/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE –Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 38a/29 w Katowicach

Termin składania ofert 28.05.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-05-09 11:02
2/2018/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni 1700 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach.

Termin składania ofert 23.05.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-04-27 12:14
5/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – budowa instalacji monitoringu poprzez dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z okablowaniem teletechnicznym na osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul.: Marcinkowskiego 2a-b – 6a-b; Szerokiej 21,23,25; Złotej 17a; Kominka 1-3; Kubiny 9; Warmińskiej 10-12 w Katowicach.

Termin składania ofert 11.05.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-04-27 12:08
4/MM/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14G/17 w Katowicach

Termin składania ofert 07.05.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-04-27 11:55
3/MM/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 15.05.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-04-16 15:36
11/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż 35 szt. blokad parkingowych typu słoń super na parking przynależny przy ul. Sławka 26b,26d w Katowicach

Termin składania ofert 30.04.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-04-16 15:26
10/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont boksów śmietnikowych przy ul. Sławka 38-38d oraz przy ul. Sławka 28-28f w Katowicach

Termin składania ofert 30.04.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-04-06 12:16
4/2018/PŁ Zapytanie ofertowe – wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Termin składania ofert 13.04.2018 r. godz. 09:00


Data nadesłania: 2018-04-05 11:42
8/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wymiana listwy drzwiowej wraz z 2 szt. zamków w drzwiach wejściowych do lokalu mieszkalnego przy ul. Sławka 38/41 w Katowicach

Termin składania ofert 12.04.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-03-29 20:07
1/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE (ponowne) – wykonanie prac remontowych metalowych daszków nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 21,23,25 w Katowicach

Termin składania ofert 12.04.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-03-22 15:12
3/2018/PŁ Zapytanie ofertowe – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 05.04.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-03-22 13:02
7/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – wymiana listwy drzwiowej wraz z 2 szt. zamków w drzwiach wejściowych do lokalu przy ul. Sławka 38/41 w Katowicach

Termin składania ofert 30.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-03-19 14:23
2/2018/PŁ Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych instalacji wideodomofonowej w budynku przy ul. Marcinkowskiego 2b w Katowicach

Termin składania ofert 04.04.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-03-16 09:09
4/2018/KK ZAPYTANIE OFERTOWE – remont instalacji centralnego ogrzewania polegający na wymianie zaworów przelotowych odcinających dn 15 i zaworów odpowietrzających automatycznych.

Termin składania ofert 29.03.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-03-15 14:22
1/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych metalowych daszków nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 21,23,25 w Katowicach.

Termin składania ofert 29.03.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-03-15 14:06
6/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 12/10 w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin składania ofert 28.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-03-15 14:01
5/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sławka 34b/25 w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin składania ofert 28.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-03-15 13:57
4/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE-Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sławka 34b/28 w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin składania ofert 28.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-03-09 10:43
1/DK/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na konserwacji drewnianych elementów konstrukcji dachu przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach.

Termin składania ofert 19.03.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-02-21 14:59
3/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdnego przy ul. Dębowej 26-26b w Katowicach

Termin składania ofert 12.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-02-21 14:55
2/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont boksów śmietnikowych przy ul. Sławka 38-38d oraz przy ul. Sławka 28-28f w Katowicach

Termin składania ofert 12.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-02-21 14:52
1/NS/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Remont instalacji gazowej polegający na wymianie skrzynki zaworu głównego gazu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kubiny 9 w Katowicach

Termin składania ofert 12.03.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-02-21 13:11
3/KK/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła

Termin składania ofert 02.03.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-02-20 21:41
2/MM/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. SKOWROŃSKIEGO 4/9 W KATOWICACH

Termin składania ofert 27.02.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-02-09 12:35
01/PK/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 4/17 w Katowicach.

Termin składania ofert 16.02.2018 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2018-01-16 18:04
1/MM/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14J/9 w Katowicach

Termin składania ofert 23.01.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-01-16 17:54
2/2018/kk ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa i montaż zaworów trójdrogowych PM Regler firmy Meibes w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła

Termin składania ofert 31.01.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2018-01-08 22:01
2/2018/MH Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 95/4 w Katowicach

Termin składania ofert 15.01.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2018-01-04 09:57
1/2018/MH Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 93b/3 w Katowicach

Termin składania ofert 11.01.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2017-12-29 13:02
Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy opracowania projektu rozbiórki budynków oficyn kamienic przy ul. Warszawskiej i Mariackiej w Katowicach

Termin składania ofert 15.01.2018 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2017-12-28 17:11
1/2018/KK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac polegających na czyszczeniu i dezynfekcji wraz z przeglądem, pomiarami i regulacją systemu wentylacji mechanicznej

Termin składania ofert 19.01.2018 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2017-11-29 13:31
26/MH/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o

Termin składania ofert 21.12.2017 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2017-11-07 12:07
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Kubiny 9/9 w Katowicach – 8/MM/2017

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-10-23 16:37
ZAPYTANIE OFERTOWE: naprawa i konserwacja instalacji monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacji telewizji satelitarno – naziemnej w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.-25/2017/PŁ

Naprawa i konserwacja instalacji monitoringu


Data nadesłania: 2017-10-12 15:06
ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa i montaż kuchenki elektrycznej z płytą ceramiczną – 7/MM/2017

Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej z płytą ceramiczną


Data nadesłania: 2017-09-25 15:35
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 14G/11 w Katowicach – 6/MM/2017

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-09-15 12:41
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 2b/28 w Katowicach – 24/2017/MH

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-09-14 13:43
Zapytanie ofertowe – Okresowa kontrola stanu technicznego budynków stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. – 3/2017/KK

Okresowa kontrola stanu technicznego budynków


Data nadesłania: 2017-09-07 17:01
ZAPYTANIE OFERTOWE naprawy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych, przeciwdymowych, detekcji tlenku węgla i LPG w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS SP. z o.o.– 4/MM/2017

Naprawa i konserwacja instalacji przeciwpożarowych


Data nadesłania: 2017-09-06 15:33
ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – 3/MM/2017

Pogotowie dekarskie


Data nadesłania: 2017-09-05 15:59
ZAPYTANIE OFERTOWE naprawy i konserwacje bram wjazdowych, bram przesuwnych, bram rozwieralnych i szlabanów w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w Katowicach – 2/MM/2017

Naprawa i konserwacja bram wjazdowych


Data nadesłania: 2017-08-30 07:58
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Walerego Sławka 34/29 w Katowicach

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-08-23 15:06
ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie rozbudowy pomieszczenia gospodarczego przy ul. Kominka 1 w Katowicach -14/PK/2017.

Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego


Data nadesłania: 2017-08-23 15:02
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 47/8 w Katowicach – 13/PK/2017

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-08-16 14:22
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Walerego Sławka 38/26 w Katowicach

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-08-11 10:42
ZAPYTANIE OFERTOWE – odwodnienie budynku – wymiana pokryw ekodrenu przy klatkach schodowych przy ul. Sportowej 27d w Katowicach

Wymiana pokryw ekodrenu przy klatkach schodowych


Data nadesłania: 2017-07-27 16:36
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych korytarzy piwnicznych budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 93 a,b,c w Katowicach

Wykonanie prac remontowych korytarzy piwnicznych budynku


Data nadesłania: 2017-07-25 13:02
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Kubiny 9/4 w Katowicach

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-07-25 12:42
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 3/13 w Katowicach

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-07-24 13:31
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Kominka 3/2 w Katowicach

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-07-10 14:16
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 2b/15 w Katowicach.

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-07-10 13:17
ZAPYTANIE OFERTOWE-wybór wykonawcy świadczącego wielobranżowe usługi nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski na budową


Data nadesłania: 2017-07-04 09:28
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 2b/14 w Katowicach.

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-06-26 11:09
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Równoległej 7/22 w Katowicach

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-06-21 14:32
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 9/2 w Katowicach.

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-06-12 14:58
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych drewnianej konstrukcji na pnącza na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 53 i 67 w Katowicach.

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-06-12 08:33
Publiczne ogłoszenie o konkursie nr 2/2017 na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki kapitałowej

Konkurs na wybór wspólnika do spółki celowej


Data nadesłania: 2017-05-31 14:26
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych podestu wykonanego z kraty Wema przy włazie dachowym w budynku mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 75 i 81 w Katowicach.

Remont podestu z kraty Wema


Data nadesłania: 2017-05-31 14:18
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 65/3 w Katowicach.

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-05-29 08:18
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 2a/11 w Katowicach.

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-05-25 14:20
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z rekuperacją polegających na czyszczeniu i dezynfekcji wraz z przeglądem, pomiarami i regulacją w budynkach mieszkalnych przy ul. St. Etienne 2,2a-7,7a oraz przy ul. Szeroka 21,23,25 w Katowicach.

Remont instalacji wentylacji mechanicznej


Data nadesłania: 2017-05-22 14:52
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na odtworzenia hydroizolacji tarasu w budynku mieszkalnym przy ul. Sławka 34b/28 w Katowicach.

Remont hydroizolacji tarasu


Data nadesłania: 2017-05-18 08:59
ZAPYTANIE OFERTOWE-wykonanie remontu dylatacji zadaszenia betonowego ostatniej kondygnacji nad balkonami i tarasami budynków mieszkalnych

Remont dylatacji zadaszenia nad balkonami


Data nadesłania: 2017-05-18 08:29
ZAPYTANIE OFERTOWE- wykonanie prac polegających na odnowieniu (odmalowaniu) numerów miejsc, linii wyznaczających miejsca postojowe

Malowanie znaków poziomych w parkingu podziemnym


Data nadesłania: 2017-05-17 13:11
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na odtworzenia hydroizolacji tarasu w budynku mieszkalnym przy ul. Sławka 30b/38 w Katowicach.

Remont hydroizolacji tarasu


Data nadesłania: 2017-05-11 13:08
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 93b/10 w Katowicach

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-04-27 13:52
ZAPYTANIE OFERTOWE- w zakresie wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Równoległej 2b w Katowicach

Rozbiórka budynku mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-04-27 11:31
ZAPYTANIE OFERTOWE – modernizacja/budowa instalacji monitoringu poprzez wymianę lub/i dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z wymianą okablowania teletechnicznego na osiedlach mieszkaniowych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Modernizacja monitoringu


Data nadesłania: 2017-04-24 14:51
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych – naprawy poprzeglądowe placów zabaw w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Naprawy poprzeglądowe placów zabaw


Data nadesłania: 2017-04-20 17:33
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na odnowieniu powłok tynkarsko-malarskich ścian i sufitów po zalaniu na klatce schodowej przy ul. Złotej 17a w Katowicach.

Remont klatki schodowej


Data nadesłania: 2017-04-13 20:52
ZAPYTANIE OFERTOWE – kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. w Katowicach – 1/SA/2017

Pielęgnacja terenów zielonych


Data nadesłania: 2017-04-13 15:10
ZAPYTANIE OFERTOWE- dostawa i montaż 3 kpl. klimatyzatorów wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej 40m.

Dostawa i montaż klimatyzatorów


Data nadesłania: 2017-04-12 17:35
ZAPYTANIE OFERTOWE-wybór wykonawcy świadczącego wielobranżowe usługi nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski na budową


Data nadesłania: 2017-04-10 13:41
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 95/13 w Katowicach

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-04-06 11:17
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji


Data nadesłania: 2017-04-05 15:21
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych bram garażowych segmentowych polegających na wymianie napędów obecnie zamontowanych na nowe przemysłowe

Wymiana napędów w bramach garażowych na przemysłowe


Data nadesłania: 2017-03-28 09:49
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 93a/1 w Katowicach

Remont lokalu mieszkalnego


Data nadesłania: 2017-03-20 11:25
PUBLICZNE OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ REALIZUJĄCEJ PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Konkurs na wybór inwestora finansowego i wspólnika


Data nadesłania: 2017-03-17 12:53
Zapytanie ofertowe – wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. na osiedlach mieszkaniowych w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. na osiedlach mieszkaniowych w Katowicach.   Termin realizacji: do dnia 10.04.2017 r. Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku. Oferty należy składać […]


Data nadesłania: 2017-03-17 07:47
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na wymianie skrzynek gazowych na elewacji budynków przy ul. Sportowej 27÷d i Dębowej 24÷b, 26÷b w Katowicach.

Wymiana skrzynek gazowych na elewacji budynków


Data nadesłania: 2017-03-17 07:42
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych polegających na wymianie starej nawierzchni z płyt z granulatu gumowego na nową wylewaną jednolitą typu EPDM na placach zabaw przy ul. Sławka 38d i Obrokach 43 w Katowicach.

Wymiana nawierzchni na placach zabaw na wylewaną jednolitą typu EPDM


Data nadesłania: 2017-03-14 15:30
ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Równoległa 7/13 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Równoległa 7/13 w Katowicach. Termin realizacji: do dnia 24.03.2017r. Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym: w załączniku. Oferty należy składać w terminie do dnia: 17.03.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego […]


Data nadesłania: 2017-03-14 15:25
ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 2/6 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Skowrońskiego 2/6 w Katowicach. Termin realizacji: do dnia 24.03.2017r. Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym: w załączniku. Oferty należy składać w terminie do dnia: 17.03.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego […]


Data nadesłania: 2017-03-13 19:16
ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie przeglądów stanu technicznego placów zabaw

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. na osiedlach mieszkaniowych w Katowicach. Termin realizacji: do dnia 10.04.2017r. Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku. Oferty należy składać w terminie […]


Data nadesłania: 2017-03-08 19:55
Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż lokalowych detektorów tlenku węgla

W ramach akcji: “NIE DLA CZADU” Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: dostawę i montaż czujników tlenku węgla w lokalach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o.  Szczegóły zamówienia w zapytaniu ofertowym Termin realizacji zamówienia: 31.03.2017r. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach, w terminie […]


Data nadesłania: 2016-11-11 10:44
ZAPYTANIE OFERTOWE – Wybór wykonawcy opracowania projektu budowlanego i przetargowego na realizację trzech budynków wielorodzinnych na działce nr 16/6 przy ul. Leopolda w Katowicach

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy opracowania projektu budowlanego i przetargowego na realizację trzech budynków wielorodzinnych.


Data nadesłania: 2016-11-09 10:41
ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa i montaż znaków pionowych oraz odmalowanie znaków poziomych na osiedlu mieszkaniowych przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach

Zapraszamy do składania ofert na: dostawę i montaż znaków pionowych oraz odmalowanie znaków poziomych na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach.


Data nadesłania: 2016-10-13 10:34
ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 41/9 w Katowicach

Zpraszamy do składania ofert na: wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 41/9 w Katowicach.