Dodatkowy opis

położony jest na II piętrze;
• składa się z: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, balkon– pow.: 48,82 m2
• stawka czynszu: 15,61 zł/m2, miesięczne opłaty ok.: 1.079 zł (2 osoby)
• kaucja: 9.144,96 zł / partycypacja: 77.036,32 zł = razem koszty: 86.181,28 złWysokość partycypacji jest wyliczona na dzień publikacji ogłoszenia zgodnie z aktualnymi wskaźnikami, w związku z powyższym może ulec zmianie. 
• kaucja i partycypacja po wyprowadzeniu się najemcy jest zwracana i podlega rewaloryzacji zgodnie z ustawą;
• warunki do zawarcia umowy najmu: minimalny dochód: 4.572,48 zł. 
 warunki do zawarcia umowy najmu: maksymalny dochód: gospod. 1-os. 6.719,61 zł; gospod. 2-os.: 9.919,42 zł; gospod. 3-os: 12.159,29 zł; gospod. 4-os.: 14.399,16 zł; gospod. 5-os.: 16.639,02 zł

 powyższe progi dochodowe (minimalne i maksymalne) należy obliczyć według wzoru: przychód – koszty uzyskania przychodu- należny podatek dochodowy od osób fizycznych – składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie zdrowotne
Lokal w trakcie remontu – będzie dostępny od grudnia 2021r. 

Skowronskiego 2a_7

Osoby zainteresowane wynajem lokalu winny złożyć deklarację przystąpienia do umowy partycypacji (druk dostępny poniżej) TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: nabor@tbs.katowice.pl

W przypadku chęci ubiegania się o wszystkie dostępne lokale mieszkalne należy złożyć tylko jedną deklarację z zaznaczeniem lokali jakimi są Państwo zainteresowani.

Deklaracje będą przyjmowane  od 03.11.2021 r. od godziny 08:00 do 05.11.2021 r. do godziny 15:00W przypadku małżeństw lub związków nieformalnych, deklarację winni podpisać oboje partnerów/małżonków.

Osoby zainteresowane, które przesłały deklarację otrzymają odpowiedź  w sprawie przydzielonego numeru deklaracji do dnia 08.11.2021r. 

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – w przypadku gdy na lokal mieszkalny będzie złożona więcej niż 1 deklaracja Spółka przeprowadzi komisyjne losowanie w którym udział biorą wszystkie osoby, które złożyły deklaracje w wyznaczonym terminie.

Oględziny lokalu będą możliwe dopiero po komisyjnym losowaniu.

Zadatek w wysokości 500 zł płatny jest dopiero przed podpisaniem umowy partycypacji (czyli po pozytywnej decyzji o wynajmie lokalu i jego oględzinach)

Po komisyjnym losowaniu pracownicy Spółki będą kontaktować się z pierwszą wylosowaną osobą w celu rozpoczęcia dalszych formalności. W przypadku rezygnacji pierwszej wylosowanej osoby następuje kontakt z kolejną osobą zgodnie z kolejnością wylosowania.

Komisyjne losowanie ustala się na dzień 09.11.2021r. na godzinę 12:00

Informujemy, iż ze względu na stan epidemiczny, na losowaniu mogą być obecne nie więcej niż 3 osoby z grona wszystkich osób, które złożyły deklaracje na wszystkie dostępne lokale w danym czasie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestniczenia w losowaniu w  terminie składania deklaracji, tzn. od 03.11.2021 r. od godziny 08:00 do 05.11.2021 r. do godziny 15:00 – na adres e-mail: nabor@tbs.katowice.pl

Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z trzema pierwszymi osobami, które wyślą zgłoszenia do dnia 08.11.2021r.

REGULAMIN KOMISYJNEGO LOSOWANIA

OSOBY SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ AKCEPTUJĄ ZAPISY REGULAMINU KOMISYJNEGO LOSOWANIA

 

LISTA RANKINGOWA, OSÓB KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJĘ