Dodatkowy opis
 • położony na: II piętrze;
  • składa się z: 1 pokój, 1 pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, balkon– pow.: 47,54 m2 ;
  • stawka czynszu: 15,61 zł/m2, miesięczne opłaty (bez prądu) ok.: 1035zł (2 osoby)
  • kaucja: 8 905,20 zł / partycypacja: 55 891,91 zł = razem koszty: 64 797,11zł; Wysokość partycypacji jest wyliczona na dzień 19.02.2021r. zgodnie z aktualnymi wskaźnikami, w związku z powyższym może ulec zmianie. 
  • kaucja i partycypacja po wyprowadzeniu się najemcy jest zwracana i podlega rewaloryzacji zgodnie z ustawą;
  • warunki do zawarcia umowy najmu: min. dochód:4 452,60 zł
  • warunki do zawarcia umowy najmu: maks. dochód: gospod. 1-os. 7.679,55 zł; gospod. 2-os.: 11 519,33 zł; gospod. 3-os: 14.079,18 zł; gospod. 4-os.: 16.639,03 zł; gospod. 5-os.: 19.198,88 zł; gospod. 6-os.: 21.758,73 zł;
  • lokal będzie dostępny od maja 2021 r.
 • wymagany dochód wyliczany jest na podstawie wzoru: przychód – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne
Sławka 26b

WYPOSAŻENIE LOKALU PRZEDSTAWIONE NA ZDJĘCIACH STANOWI WŁASNOŚĆ NAJEMCY LOKALU

Osoby zainteresowane wynajem lokalu winny złożyć deklarację przystąpienia do umowy partycypacji (druk dostępny poniżej) TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: nabor@tbs.katowice.pl

Deklaracje będą przyjmowane  od 25.02.2021 r. od godziny 08:00 do 01.03.2021r. do godziny 15:00. W przypadku małżeństw, deklarację winni podpisać oboje małżonków. W przypadku chęci ubiegania się o wszystkie dostępne lokale mieszkalne należy złożyć jedną deklarację.

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – w przypadku gdy na lokal mieszkalny będzie złożona więcej niż 1 deklaracja Spółka przeprowadzi komisyjne losowanie w którym udział biorą wszystkie osoby, które złożyły deklaracje w wyznaczonym terminie.

Oględziny lokalu będą możliwe dopiero po komisyjnym losowaniu.

Po komisyjnym losowaniu pracownicy Spółki będą kontaktować się z pierwszą wylosowaną osobą w celu rozpoczęcia dalszych formalności. W przypadku rezygnacji pierwszej wylosowanej osoby następuje kontakt z kolejną osobą zgodnie z kolejnością wylosowania.

Zadatek w wysokości 500 zł płatny jest dopiero przed podpisaniem umowy partycypacji (czyli po pozytywnej decyzji o wynajmie lokalu i jego oględzinach)

Komisyjne losowanie ustala się na dzień 04.03.2021r. na godzinę 12:00

Informujemy, iż ze względu na stan epidemiczny, na losowaniu mogą być obecne nie więcej niż 3 osoby z grona wszystkich osób, które złożyły deklaracje na wszystkie dostępne lokale. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestniczenia w losowaniu w  terminie składania deklaracji, tzn. od 25.02.2021 r. od godziny 08:00 do 01.03.2021 r. do godziny 15:00 – na adres e-mail: nabor@tbs.katowice.pl

Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z trzema pierwszymi osobami, które wyślą zgłoszenia.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY PARTYCYPACJI

REGULAMIN KOMISYJNEGO LOSOWANIA

OSOBY SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ AKCEPTUJĄ ZAPISY REGULAMINU KOMISYJNEGO LOSOWANIA