Dodatkowy opis
Sławka 26d
 • lokal położony jest na III piętrze;
 • składa się z: 2 pokoje, aneks kuchenny, łazienka z WC, przedpokój– pow.: 44,75 m2 Mieszkanie posiada balkon. W budynku nie ma komórek lokatorskich (piwnic). Do dyspozycji mieszkańców – wspólna rowerownia i wózkownia.
 • stawka czynszu: 17,17 zł/m2, miesięczne opłaty ok.: 1138 zł (2 osoby – czynsz, zaliczka na CO, zaliczka na WOD-KAN, opłata za wywóz śmieci- bez energii elektrycznej)
 • kaucja: 9.220,32  / partycypacja: 54.441,46 zł = razem koszty: 63.661,78 zł; Wysokość partycypacji jest wyliczona na dzień publikacji ogłoszenia zgodnie z aktualnymi wskaźnikami, w związku z powyższym kwoty mogą ulec zmianie.
 • kaucja i partycypacja po wyprowadzeniu się najemcy jest zwracana i podlega rewaloryzacji zgodnie z ustawą; >wzór<
 • warunki do zawarcia umowy najmu: minimalny dochód: 3.841,80 zł
 • warunki do zawarcia umowy najmu: maksymalny dochód: 8.837,09 zł (1 osoba), 13.045,23 zł (2 osoby), 15.990,93 zł (3 osoby).
 • brak innego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego- szczegółowe informacje dostępne >tutaj<
 • Planowana dostępność lokalu – do ustalenia. Obecny najemca jest w trakcie zamiany lokalu.  WYPOSAŻENIE LOKALU PRZEDSTAWIONE NA ZDJĘCIACH STANOWI WŁASNOŚĆ NAJEMCY LOKALU (Kuchnia roczna, na gwarancji do kwietnia 2024, kolor słoneczny dąb i biały połysk. W skład kuchni wchodzi płyta grzewcza, piekarnik z termoobiegiem, zlew z baterią, okap oraz zmywarka w zabudowie). Istnieje możliwość porozumienia co do stanu technicznego lokalu.

PROCEDURA WYNAJMU LOKALU:

1.ZŁOŻENIE DEKLARACJI:

 • Osoby zainteresowane najmem lokalu winny złożyć tylko i wyłącznie deklarację przystąpienia do umowy partycypacji (druk dostępny poniżej) TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: nabor@tbs.katowice.pl      Prosimy nie przesyłać innych dokumentów. 
 • Deklaracje będą przyjmowane od 17.11.2023 r.  do 21.11.2023 r. do godziny 15:00. W przypadku małżeństw deklarację winni podpisać oboje małżonków. W przypadku związków nieformalnych, partnerów – osoby, które chcą być stronami umowy /oboje partnerów lub tylko jedna z osób./
 • W przypadku chęci ubiegania się o kilka lokali mieszkalnych należy złożyć tylko jedną deklarację z zaznaczeniem lokali jakimi są Państwo zainteresowani.
 • Osoby zainteresowane, które przesłały deklarację na podany adres e-mail, otrzymają odpowiedź w sprawie przydzielonego numeru deklaracji do dnia 22.11.2023 r.
 • NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – w przypadku, gdy na lokal mieszkalny będzie złożona więcej niż 1 deklaracja Spółka przeprowadzi komisyjne losowanie, w którym udział biorą wszystkie osoby, które złożyły deklaracje w wyznaczonym terminie.

>>DRUK DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY PARTYCYPACJI<<

2.KOMISYJNE LOSOWANIE:

 • W przypadku gdy deklaracja będzie dotyczyć większej ilości lokali mieszkalnych osoba zainteresowana może brać udział we wszystkich losowaniach dotyczących wskazanych lokali mieszkalnych z zastrzeżeniem, że w przypadku wylosowania więcej niż raz jej deklaracji jako pierwszej, na liście rankingowej zostaje wpisana tylko w losowaniu, które zostało przeprowadzone jako pierwsze. W kolejnych losowaniach, w przypadku gdy ta sama deklaracja zostaje wylosowana jako pierwsza osoba zainteresowana zostaje wpisana na pierwszą pozycję listy rezerwowej.
 • Komisyjne losowanie ustala się na dzień 23.11.2023 r. na godzinę 10:00
 • Oględziny lokalu będą możliwe dopiero po komisyjnym losowaniu przez osobę znajdującą się na pierwszej pozycji.
 • Informujemy, że na losowaniu mogą być obecne nie więcej niż 3 osoby z grona wszystkich osób, które złożyły deklaracje na wszystkie dostępne lokale w danym czasie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestniczenia w losowaniu w terminie składania deklaracji na adres e-mail: nabor@tbs.katowice.pl
 • Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z trzema pierwszymi osobami, które wyślą zgłoszenia w wyznaczonym terminie.
 • Po komisyjnym losowaniu listy rankingowe zostaną zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 27.11.2023 r. do godz. 15:30.
 • Po komisyjnym losowaniu pracownicy Spółki będą kontaktować się z pierwszą wylosowaną osobą w celu rozpoczęcia dalszych formalności. Termin na udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej woli zawarcia umowy partycypacji wynosi do 5 dni roboczych. Brak informacji zwrotnej Spółka traktuje jako rezygnację. W przypadku rezygnacji pierwszej wylosowanej osoby następuje kontakt z kolejną osobą zgodnie z kolejnością wylosowania.

>>REGULAMIN KOMISYJNEGO LOSOWANIA<<

3.ZAWARCIE UMOWY PARTYCYPACJI:

 • Zadatek w wysokości 500 zł płatny jest przed podpisaniem umowy partycypacji (czyli po przeprowadzeniu komisyjnego losowania oraz po oględzinach lokalu i pozytywnej decyzji o wynajmie)
 • Kwota partycypacji płatna jest w terminie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy partycypacji. Wzór umowy partycypacji >tutaj<

4.ZAWARCIE UMOWY NAJMU:

 • Przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego należy wpłacić  kaucję.
 • Do umowy najmu najeży złożyć dokumenty: zaświadczenie o dochodach potwierdzone przez zakład pracy (do spełniania warunku minimalnego dochodu – wzór zaświadczenia o dochodach >tutaj<), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym zawarcie umowy najmu (do spełnienia warunku maksymalnego dochodu), oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
 • Opłaty za lokal naliczane są od dnia przekazania lokalu mieszkalnego protokołem zdawczo – odbiorczym (od odbioru kluczy do lokalu).

WZÓR WYLICZENIA PROGÓW DOCHODOWYCH (MINIMALNYCH I MAKSYMALNYCH)

przychód – koszty uzyskania przychodu- należny podatek dochodowy od osób fizycznych – składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie zdrowotne- kwota alimentów świadczona na rzecz innych osób. Wzór zaświadczenia o dochodach >tutaj<

Dokumenty weryfikacyjne źródeł uzyskania dochodów według rodzajów zatrudnienia:

  1. Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inne: Zaświadczenie o wysokości dochodów.
  2. Działalność gospodarcza: osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, ryczałtu, karty podatkowej – zaświadczenie z biura rachunkowego lub oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą o wysokości dochodów.
  3. Osoby uczące się (studenci, doktoranci): zaświadczenie lub decyzja o przyznanym stypendium.
  4. Dla osób mających ustalone prawo do świadczeń ZUS (emerytury, renty, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, zasiłki chorobowe): ostatnia decyzja o przyznaniu świadczenia z ZUS lub zaświadczenie z ZUS o osiąganych dochodach.
  5. Inne źródła dochodów (alimenty): dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów -wyrok rozwodowy/o alimenty.

INFORMACJE DODATOWE – WYNAJEM MIEJSCA POSTOJOWEGO:

 • Wynajem miejsc postojowych odbywa się na podstawie zawartej umowy najmu miejsca postojowego
 • Cennik wynajmu miejsc postojowych:

a. Parking dwupoziomowy przy ul. Sławka 26:
– poziom górny 100,00 zł brutto miesięcznie

– poziom dolny 162,00 zł brutto miesięcznie

b. Parking podziemny przy ul. Sławka 30,34,40 – 195 zł brutto miesięcznie

c. Miejsca postojowe ograniczone blokadą:
– przy ul. Sławka 30,34,40 (przy NFZ) – 90,00 zł brutto miesięcznie, kaucja 300 zł

– przy ul. Sławka 26b,d- 70,00 zł brutto miesięcznie, kaucja 300 zł.

Wniosek o wynajem miejsca postojowe można złożyć przy zawarciu umowy najmu. Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami postojowych na terenie osiedla. W przypadku braku wolnych miejsc postojowych, wniosek zostaje wpisany na listę rezerwową.

Załączniki do pobrania: 

Deklaracja przystąpienia do umowy partycypacji

Regulamin komisyjnego losowania

 

LISTA RANKINGOWA