Dodatkowy opis
 • położony jest na: I piętrze;
 • składa się z: 4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, balkon: 63,36 m2;
 • stawka czynszu: 14,73 zł/m2, od XII stawka czynszowa będzie wynosić 15,61 m2, miesięczne opłaty ok.: 1 355 zł (3 osoby);
 • kaucja: 11.199,48 zł / partycypacja: 96.640,04 zł = razem koszty: 107.839,52 zł
 • kaucja i partycypacja po wyprowadzeniu się najemcy jest zwracana i podlega rewaloryzacji zgodnie z ustawą;
 • warunki do zawarcia umowy najmu: min. dochód: 5.599,74 zł/ maks. dochód: gospod. 1-os. 7.155,02 zł; gospod. 2-os.: 10.732,53 zł; gospod. 3-os: 13.117,53 zł; gospod. 4-os.: 15.502,54 zł; gospod. 5-os.: 17.887,55 zł; gospod. 6-os.: 20.272,55 zł;
 • lokal dostępny od zaraz
Sławka -zdjęcia
 • Osoby zainteresowane wynajem lokalu winny złożyć deklarację przystąpienia do umowy partycypacji (druk dostępny poniżej) TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: dok@tbs.katowice.pl
 • Deklaracje będą przyjmowane od 31.08.2020 r. od godziny 08:00 do 02.09.2020 r do godziny 15:00
 • NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – w przypadku gdy na lokal mieszkalny będzie złożona więcej niż 1 deklaracja Spółka przeprowadzi komisyjne losowanie w którym udział biorą wszystkie osoby, które złożyły deklaracje w wyznaczonym terminie
 • Oględziny lokalu będą możliwe dopiero po komisyjnym losowaniu. Po komisyjnym losowaniu pracownicy Spółki będą kontaktować się z pierwszą wylosowaną osobą w celu rozpoczęcia dalszych formalności. W przypadku rezygnacji pierwszej wylosowanej osoby następuje kontakt z kolejną osobą zgodnie z kolejnością wylosowania.
 • Zadatek w wysokości 500 zł płatny jest dopiero przed podpisaniem umowy partycypacji (czyli po pozytywnej decyzji o wynajmie lokalu i jego oględzinach

Komisyjne losowanie ustala się na dzień 04.09.2020 r. na godzinę 12:00

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY PARTYCYPACJI

REGULAMIN KOMISYJNEGO LOSOWANIA

OSOBY SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ AKCEPTUJĄ ZAPISY REGULAMINU KOMISYJNEGO LOSOWANIA