Dodatkowy opis

położony jest na IV piętrze;
• składa się z: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój– pow.: 42,45 m2
• stawka czynszu: 15,61 zł/m2, miesięczne opłaty ok.: 939 zł (2 osoby)
• kaucja: 7.951,68 zł / partycypacja: 68.106,78 zł = razem koszty: 76.058,46 złWysokość partycypacji jest wyliczona na dzień publikacji ogłoszenia zgodnie z aktualnymi wskaźnikami, w związku z powyższym może ulec zmianie. 
• kaucja i partycypacja po wyprowadzeniu się najemcy jest zwracana i podlega rewaloryzacji zgodnie z ustawą;
• warunki do zawarcia umowy najmu: minimalny dochód: 3.975,84 zł. Od dnia 01.07.2021 r. w związku ze zmianą przepisów sposób wyliczenia wysokości dochodu minimalnego i maksymalnego ulegnie zmianie. 
• warunki do zawarcia umowy najmu: maksymalny dochód: gospod. 1-os. 7.679,55 zł; gospod. 2-os.: 11 519,33 zł; gospod. 3-os: 14.079,18 zł; gospod. 4-os.: 16.639,03 zł; gospod. 5-os.: 19.198,88 zł; gospod. 6-os.: 21.758,73 zł;
• lokal będzie dostępny od sierpnia 2021r. 

 

Sławka 34- zdjęcia

Osoby zainteresowane wynajem lokalu winny złożyć deklarację przystąpienia do umowy partycypacji (druk dostępny poniżej) TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: nabor@tbs.katowice.pl

Deklaracje będą przyjmowane  od 04.06.2021 r. od godziny 08:00 do 08.06.2021 r. do godziny 15:00W przypadku małżeństw lub związków nieformalnych, deklarację winni podpisać oboje partnerów/małżonków. W przypadku chęci ubiegania się o wszystkie dostępne lokale mieszkalne należy złożyć tylko jedną deklarację z zaznaczeniem lokali jakimi są Państwo zainteresowani.

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – w przypadku gdy na lokal mieszkalny będzie złożona więcej niż 1 deklaracja Spółka przeprowadzi komisyjne losowanie w którym udział biorą wszystkie osoby, które złożyły deklaracje w wyznaczonym terminie.

Oględziny lokalu będą możliwe dopiero po komisyjnym losowaniu.

Po komisyjnym losowaniu pracownicy Spółki będą kontaktować się z pierwszą wylosowaną osobą w celu rozpoczęcia dalszych formalności. W przypadku rezygnacji pierwszej wylosowanej osoby następuje kontakt z kolejną osobą zgodnie z kolejnością wylosowania.

Zadatek w wysokości 500 zł płatny jest dopiero przed podpisaniem umowy partycypacji (czyli po pozytywnej decyzji o wynajmie lokalu i jego oględzinach)

Komisyjne losowanie ustala się na dzień 11.06.2021r. na godzinę 12:00

Informujemy, iż ze względu na stan epidemiczny, na losowaniu mogą być obecne nie więcej niż 3 osoby z grona wszystkich osób, które złożyły deklaracje na wszystkie dostępne lokale. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestniczenia w losowaniu w  terminie składania deklaracji, tzn. od 13.05.2021 r. od godziny 08:00 do 17.05.2021 r. do godziny 15:00 – na adres e-mail: nabor@tbs.katowice.pl

Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z trzema pierwszymi osobami, które wyślą zgłoszenia.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY PARTYCYPACJI

REGULAMIN KOMISYJNEGO LOSOWANIA

OSOBY SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ AKCEPTUJĄ ZAPISY REGULAMINU KOMISYJNEGO LOSOWANIA

 

WYNIKI KOMISYJNEGO LOSOWANIA >>LINK<<

Informujemy iż na lokal na który zostało przeprowadzone komisyjne losowanie nie można już składać deklaracji przystąpienia do umowy partycypacji.