Nabór wniosków na wynajem miejsc postojowych przy ul. Warmińskiej 10-12

Zapraszamy do składania wniosków na wynajem miejsca postojowego przy ul. Warmińskiej 10-12 w Katowicach.

Do wynajmu przeznaczone zostaną 4 miejsca postojowe przy budynku, na których zostaną zabudowane blokady parkingowe. Przydział miejsc będzie się odbywał na podstawie złożonych wniosków. Pierwszeństwo przy podpisywaniu umów najmu będą miały osoby, które:

  • są najemcami lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Warmińskiego 10-12 i nie posiadają zaległości czynszowych na dzień złożenia wniosku
  • pojazd samochodowy, którego  dotyczy wniosek jest własnością/współwłasnością najemcy albo członek gospodarstwa domowego zgłoszony do wspólnego zamieszkania jest właścicielem/współwłaścicielem  pojazdu albo wnioskodawca lub członek gosp. domowego posiada prawo do użytkowania pojazdu
  • w przypadku gdy nie zostaną przekazane wszystkie miejsca postojowe mieszkańcom budynku przy ul. Warmińskiej 10-12, będzie istniała możliwość podpisania umów przez wnioskodawców spoza zasobów KTBS

Warunki wynajmu:

  • miesięczna opłata za wynajem miejsca postojowego wynosi: najemca KTBS 70 zł brutto, najemca z zewnątrz/komercja 86 zł brutto
  • wpłata kaucji zabezpieczającej najem – 300 zł brutto

Wnioski można składać w siedzibie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 lub przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl

Druk wniosku