Wolne miejsca postojowe w parkingu wolnostojącym przy ul. Saint Etienne 1 (Zawodzie)

Zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych z Zawodzia i okolic do skorzystania z oferty wolnych miejsc postojowych w parkingu wolnostojącym przy ul. Saint Etienne 1 w dzielnicy Zawodzie. 

Wniosek do pobrania >tutaj<

Wniosek można złożyć poprzez wysłanie skanu /zdjęcia na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl

Umowa najmu miejsca postojowego zawierana jest na czas nieoznaczony. 

Minimalny okres wynajmu 1 miesiąc. 

Wypowiedzenie umowy najmu miejsca postojowego jest możliwe z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia

Wolne miejsca postojowe:  11, 21, 28, 30, 40, 57, 59, 101, 103, 105, 113, 117, 122, 124, 85, 110, 111, 04, 10, 25, 47, 68, 88, 93, 96, 136, 138, 121, 123, 127,  137, 142, 02, 64, 80, 84, 86, 92, 116, 120, 128, 135, 139, 141 (aktualizacja 08.09.2021)

Wolne miejsca postojowe na motor: M2, M6, M3, M7, M5, M8, M1 (aktualizacja 08.09. 2021)

Rzut parkingu

UWAGA! Umowy najmu na miejsca postojowe są zawierane według kolejności złożenia wniosku. W związku z powyższym lista wolnych miejsc ulega zmianie i nie gwarantuje podpisania umowy najmu na wybrane miejsce postojowe. 

 

Czynsz miesięczny za wynajem miejsca postojowego:

Najemca TBS – górny poziom110,00 zł brutto
Najemca TBS – dolny poziom150,00 zł brutto
Najemca z zewnątrz – górny poziom130,00 zł brutto
Najemca z zewnątrz – dolny poziom175,00 zł brutto
miejsca na motor/skuter
Najemca TBS
60,00 zł brutto
miejsca na motor/skuter
Najemca z zewnątrz
70,00 zł brutto

 

Dodatkowe informacje:
1. Dział Obsługi Klienta (32) 253-67-13 wew. 723, 724, 727
2. Administracja terenowa przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2 (32) 253-67-13 wew. 752, 726, 743
parking Saint Etienne