Wynajem miejsc postojowych w trybie popołudniowo-weekendowym

Zapraszamy do składania wniosków na wynajem miejsc postojowych, zlokalizowanych w rejonie budynku przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach. Do wynajmu w przedmiotowym trybie przeznaczyliśmy 14 miejsc postojowych ograniczonych blokadą parkingową przy ul. Krasińskiego 12b-c oraz Krasińskiego 14 oraz 7 miejsc postojowych zlokalizowanych w parkingu podziemnym budynku mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 14.

Wynajem odbywa się w trybie popołudniowo-weekendowym, tj.:

  • parkowanie pojazdu będzie możliwe od poniedziałku do czwartku w godz. od 16:30 do 06:30 oraz od piątku od godz. 16:30 do poniedziałku do godz. 06:30
  • miesięczna opłata za wynajem miejsca postojowego z blokadą: 49 zł brutto/m-c
  • miesięczna opłata za wynajem miejsca postojowego w parkingu podziemnym: 136,50 zł brutto/m-c
  • na jeden lokal mieszkalny przypada tylko 1 wniosek złożony przez użytkownika pojazdu;
  • pierwszeństwo w wynajmie będą miały osoby, które aktualnie nie posiadają wynajętego miejsca postojowego oraz nie posiadają zaległości w opłatach czynszowych.

Wnioski można składać w siedzibie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 lub przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl

Druk wniosku