OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out

Akty normatywne:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z późn.zm.


Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. z późn. zm. do-pobrania


Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994r. z późn. zm. do-pobrania


Regulaminy dot. lokali mieszkalnych:

Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Katowickie TBS – Sp. z o.o.


Regulaminy rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych
przez Katowickie TBS – Sp. z o.o