OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

najemcy lokali mieszkalnych


właściciele lokali mieszkalnych


osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.


Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dochodu – nie może przekroczyć ustawowych pułapów, które uzależnione są od najniższej emerytury;
Definicja dochodu:Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba , że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Aktualne pułapy dochodu znajdują się  na stronie internetowej MOPS Katowice

Powierzchnia lokalu mieszkalnego  musi spełniać normatywy przewidziane w ustawie; dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnie, ale nie o więcej niż o: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%; oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Powierzchnia normatywnaOdstępstwa dopuszczone w ustawie
30%50%
Dla 1 osoby<35 m245,5 m252,5 m2
Dla 2 osób40 m2>52,0 m260,0 m2
Dla 3 osób45 m258,5 m267,5 m2
Dla 4 osób55 m271,5 m282,5 m2
Dla 5 osób65 m2>84,5 m2>97,5 m2
Dla 6 osób70 m291,0 m2105 m2

 

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.


Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wyma¬ga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.


Jak załatwić dodatek mieszkaniowy?

Sprawdź czy spełniasz warunki ustawowe dotyczące dochodu oraz powierzchni zajmowanego lokalu.


Jeżeli spełniasz warunki ustawowe złóż odpowiedni wniosek do właściwego terenowo oddziału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach;  druk wniosku dostępny pod adresem http://www.mops.katowice.pl/?str=129; Wnioski można także otrzymać  w siedzibie Spółki.


WNIOSEK MUSI BYĆ POTWIERDZONY PRZEZ SPÓŁKĘ, DLATEGO:
zadzwoń do Działu Finansowo-Księgowego  Katowickiego TBS-Sp. z o.o.  i poproś o wypełnienie wniosku, umawiając się jednocześnie  z pracownikiem na termin odbioru wniosku. Na prośbę lokatora potwierdzony wniosek można także odebrać w Administracji Terenowej przy ul. Bohaterów Mt.Cassino lub Sławka 38.
Tel. (32) 253-67-13, (32) 253-77-83  wew. 18, 20, 21, 42


SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH; INFORMACJE O NIEZBĘDNYCH DOKUMENTACH JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ UZYSKACIE PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ MOPS Katowice.